Oude Wetering, 19 juli 2010 De specialisten zijn het er over eens dat Agile een geschikte methode is om snel goede software te ontwikkelen. Ook zeggen ingewijden dat Agile geen hype is, maar zal beklijven aangezien de voordelen evident zijn. IT-dienstverlener COOLProfs is ook deze mening toegedaan. COOLProfs plaatst echter ook de belangrijke kanttekening dat Agile te veel naar binnen is gericht en te weinig aansluit op de bedrijfsmatige context waarbinnen de programmatuur moet draaien. COOLProfs komt hierom met de oplossing in de vorm van Architected Agile.

Eric ten Harkel, directeur van IT-dienstverlener COOLProfs is wel degelijk heel enthousiast over de methode Agile: ´Het verenigt de beste eigenschappen van eerdere methodes waardoor de ontwikkeltijd wordt verkort à©n tegelijkertijd het risico van een mislukt project wordt verkleind.‘˜ Hij constateert echter ook een belangrijke tekortkoming: ´Het nadeel van Agile is dat het een naar binnen gericht proces is, waarbij vrijwel uitsluitend aandacht is voor het systeem en de gewenste functionaliteit. Hierdoor is er niet of nauwelijks aandacht voor de bedrijfscontext, of architectuur, waarin de applicatie moet draaien.‘˜

Architected Agile

Om het gevaar voor te zijn dat er uiteindelijk een applicatie staat dat los van de omgeving functioneert, is het volgens Ten Harkel belangrijk om voordat begonnen wordt met de bouwfase eerst een stapje terug te doen en een globaal procesmodel en gegevensmodel op te stellen. Op die manier wordt inzichtelijk binnen welke bedrijfscontext de applicatie moet functioneren, wat de interfaces met andere systemen zijn à©n welke ´business value‘˜ de applicatie creëert. Ten Harkel: ´Deze extra stap zou in mijn ogen altijd onderdeel moeten uitmaken van het ontwikkeltraject. Wij brengen dit in de praktijk onder de naam Architected Agile.‘˜

Voordelen van Architected Agile

Ten Harkel stelt dat juist door die extra stap te maken, Agile ook geschikt wordt voor de ontwikkeling van grote, complexe applicaties. De voordelen van Architected Agile op een rij:

à¢â‚¬¢ Een stabiele basis
Door een vooraf gedefinieerde architectuur te creëren, voorkom je refactoring, het achteraf aanpassen van de software, en software die geen toegevoegde waarde levert. Je hebt een goed fundament om op te bouwen.
à¢â‚¬¢ Stimulering van hergebruik
Door het opstellen van een procesmodel worden interfaces met andere applicaties inzichtelijk. Herbruikbare systeemonderdelen worden zo sneller ontdekt, net als dat koppelingen met andere applicaties niet opnieuw hoeven worden gebouwd. Dit maakt het ontwikkeltraject sneller en efficiënter, en daarmee kosteneffectiever.
à¢â‚¬¢ Eenduidige gegevens
Dankzij het gegevensmodel ontstaat inzicht hoe de data door het systeem stroomt en waar het vandaan komt. Hiermee stimuleer je dat data wordt gedeeld in plaats van dat het op twee verschillende plekken wordt opgeslagen. Dit vermindert de kans op foute gegevens en zo verbetert u direct de dienstverlening aan uw eindklanten.
à¢â‚¬¢ Resultaatverplichting
Architected Agile is gestoeld op een resultaatverplichting en niet op een inspanningsverplichting zoals doorgaans bij de grote softwarehuizen het geval is. Door de prijs niet te koppelen aan de bestede uren, maar aan de opgeleverde software, wordt het aannemelijker dat de gebruikers de juiste functionaliteit krijgt tegen een goede prijs.

Agile in een notendop

De methode Agile richt zich op een flexibele manier van softwareontwikkeling en zet zich af tegen de traditionele wijze waarbij de specificaties tot in detail van te voren worden vastgelegd. Bij de Agile-methode is Scrum de voorgeschreven projectmanagementtechniek. Scrum heeft als doel het doorlopen van snelle iteraties waarin telkens ´stukken‘˜ functionaliteit werkend worden opgeleverd. Fouten komen hierdoor in een eerder stadium aan het licht. Agile vraagt een intensieve communicatie tussen ontwikkelaars en de klant.

Over COOLProfs

COOLProfs is specialist in het bouwen van bedrijfskritische informatiesystemen op maat, onder andere in CA Gen en Outsystems. Voorbeelden van gerealiseerde projecten zijn het systeem voor kredietverlening bij ABN AMRO Bank, het C1000 winkelinformatiesysteem en een Global Account Management systeem voor TNT Express.
COOLProfs onderscheidt zich door haar aanpak, waarin de menselijke factor van IT centraal staat en waarbij in nauwe samenwerking met de klant het gewenste resultaat wordt gerealiseerd. Mede dankzij haar ontwikkel- en beheeromgeving haalt COOLProfs een hoge productiviteit en is zij in staat binnen de afgesproken tijd en het overeengekomen budget op te leveren. Tot de vaste klanten van COOLProfs behoren onder meer ABN AMRO Bank, Kadaster, Delta Lloyd, C1000, Wasco, Ministerie van Verkeer en Waterstaat en TNT. Kijk voor meer informatie op www.COOLProfs.nl.

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular