(Persbericht) Op 23 maart en 20 april organiseert Copla Opleiding Training en Consultants de tweedaagse masterclass PBM-beleid voor Veiligheidskundigen in Harderwijk.

Het ontwikkelen van een verantwoord PBM-beleid vraagt specifieke deskundigheid en een organisatie-specifieke aanpak. De ontwikkeling van nieuwe (soorten) PBM staat in Europa niet stil en er wordt door verschillende partijen steeds meer aandacht besteed aan het verbeteren van arbeidsomstandigheden.

In de arbeids-hygiënische strategie vormen PBM de laatste maatregel bij het beheersen van risico's op de werkvloer.

Daarom is het voeren van een goed PBM-beleid essentieel. Hierbij gaat het om het vinden van de juiste balans tussen bronaanpak en de inzet van PBM. Dit staat centraal in deze masterclass.

Resultaat
Na het volgen van deze masterclass:

à¢â‚¬¢ heeft u een Plan van Aanpak voor uw organisatie
à¢â‚¬¢ heeft u een verdiepende ri&e uitgevoerd voor uw organisatie
à¢â‚¬¢ weet u welke elementen een effectief PBM-beleid dient te bevatten
à¢â‚¬¢ kunt u een verdiepende ri&e m.b.t. PBM uitvoeren
à¢â‚¬¢ heeft u kennis opgedaan van verschillende PBM

De masterclasses zijn interactief van opzet. Bij de invulling van het programma wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de praktijksituatie en vragen van de deelnemers.

Met de verdiepende kennis van het betreffende onderwerp kunt u dan ook direct aan de slag binnen uw organisatie.

De Copla masterclasses zijn gewaardeerd met 2 studiepunten in het onderhoudssysteem van Hobà©on SKO voor arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen.

De masterclasses zijn geschikt voor afgestudeerde HVK-ers en MVK-ers. Ook voor arbeidshygiënisten is de nasterclass zeer waardevol.

Kosten en aanmelding
De kosten voor deelname bedragen € 875,-- (voor twee dagen, inclusief lunch en lesmateriaal. Veiligheidskundigen die hun opleiding volgden bij Copla, ontvangen € 100,- korting op de cursusprijs.

Meer informatie
Meer informatie over deze en andere masterclasses voor veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten vindt u op http://www.copla..nl.

Heeft u vragen? Bel, twitter of e-mail Rick van der Heide op: 0341-430848, @RickvanderHeide of [email protected]