Cordaid maakt zich grote zorgen over de sterk verslechterende humanitaire situatie in zowel Gaza als Libanon, als gevolg van de escalerende crisis in het Midden-Oosten. Israël staat bloot aan raketbeschietingen van Hezbollah. De burgers van Gaza en Libanon hebben ernstig te lijden onder de Israëlische bombardementen. Gaza is al weken - net als sinds kort de Westbank - hermetisch van de buitenwereld afgesloten; mensen zitten zonder stroom, ziekenhuizen kampen met tekorten, er is een gebrek aan drinkwater. Libanon is militair omsingeld, heeft een groot aantal vluchtelingen en transport is zeer gevaarlijk.

Cordaid roept alle betrokken partijen met klem op het gebruik van geweld met onmiddellijke ingang te staken. Nadat soldaten van het Israëlische leger werden ontvoerd en anderen gedood, startte Israël militaire acties in Gaza en Libanon om deze soldaten te bevrijden. Na raketbeschietingen van Hezbollah tot in Haifa heeft Israël het geweld sterk opgevoerd met als doel Hezbollah te vernietigen. Het gebruikte geweld door Israël, waarbij de complete infrastructuur wordt getroffen, bruggen, wegen, een energiecentrale, het vliegveld en woonwijken worden vernield, is volstrekt buitenproportioneel en treft de voltallige bevolking met honderden burgerslachtoffers als gevolg.

Cordaid stelt 100.000 euro beschikbaar voor de humanitaire noden in zowel Gaza als Libanon. Met dit geld draagt Cordaid in Libanon bij aan het werk van lokale
partnerorganisaties van het Nederlandse Pax Christi. Het geld wordt onder meer besteed aan opvang van ontheemden, voedsel voor gevangenen en medicamenten. Cordaid en Pax Christi hebben een strategische samenwerking. Humanitaire hulp aan Gaza verloopt via het Caritas netwerk, waar Cordaid deel van uitmaakt.

Cordaid ziet in het voortduren van de onrechtvaardige situatie waarin de Palestijnen zich bevinden, de grootste oorzaak van de huidige crisis. Gaza is dan wel ontruimd van nederzettingen, maar blijft de facto onder Israëlische bezetting. De grenzen zijn vrijwel meteen na het aantreden van de democratisch gekozen Hamas regering gesloten. De bezetting van de Palestijnse gebieden duurt voort en de politieke en economische boycot door EU en VS leidt tot ernstige verslechtering van de situatie. Het isolement waarin de bevolking zich bevindt neemt met de voortgaande bouw door Israël van de illegale
muur en de vele militaire checkpoints alleen maar toe. Dit blijft leiden tot frustratie bij de Palestijnse bevolking.

Het wordt tijd dat de internationale gemeenschap zich daadwerkelijk gaat inzetten voor naleving van het internationale recht. Dit houdt naast toepassing van resolutie 1559 (ontwapening Hezbollah) oa ook uitvoering van resolutie 242 (terugtrekking Israël binnen grenzen 1967) in. Dit is alleen aan de onderhandelingstafel te bereiken en niet met militaire middelen. Cordaid roept de Nederlandse regering op om hierin een actieve rol te spelen.

bron:Cordaid

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular