Cordaid onderzoekt serieuze aanwijzingen
dat in haar wederopbouwwerk in Pakistan sprake zou zijn van geknoei
met bouwmaterialen. Aanleiding hiervoor zijn klachten van een
aantal ontvangers van onze hulp. Zij zouden tegen de afspraken in,
geen bouwmaterialen dan wel materialen van een mindere kwaliteit
hebben ontvangen voor hun nieuwe huis. Lopende het onderzoek, is de
leiding van het Cordaid Islamabad kantoor op non-actief gesteld en
is een Nederlands team ingevlogen om de dagelijkse leiding van het
project over te nemen en de aard van de problemen te onderzoeken.
In het onderzoek wordt samengewerkt met de Pakistaanse
autoriteiten.

Op 8 oktober 2005 werd Pakistan getroffen
door een zware aardbeving. Het dodental lag boven de 80.000,
honderdduizenden mensen raakten gewond en miljoenen mensen werden
dakloos. In Nederland werd een nationale actie gehouden voor de
getroffenen. Cordaid kreeg hiervan 8 miljoen euro. Ongeveer de
helft van het geld werd aan noodhulp besteed in de vorm van
medische hulp, 5142 tenten en 3100 shelterkits voor
aardbevingsbestendige woonruimten. Nu, anderhalf jaar later, zijn
er 1900 huizen en 78 scholen gebouwd door Cordaid.

Hoewel een ruime meerderheid van de
families dus al een huis heeft ontvangen, vindt Cordaid het
belangrijk om het Nederlandse publiek op de hoogte te stellen van
de huidige problemen bij een deel van de wederopbouw in Pakistan.
Zij hebben immers ons hun vertrouwen gegeven, door ons werk
financieel te ondersteunen. Als de conclusies van het onderzoek
bekend zijn, zullen we die naar buiten brengen. Dit is
waarschijnlijk over een paar weken.

bron:Cordaid

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular