De Stichting Samenwerkende Moslim
Hulporganisaties (SMHO), een partner van Cordaid Nederland, zamelt
tijdens het komende Offerfeest (de eerste drie dagen van januari)
voor de eerste keer bij twaalf islamitische slagerijen in Nederland
vlees in. Het vlees wordt door enkele bedrijven verwerkt in Turkse
pizza's en worsten en deze producten worden in januari aangeboden
aan de Van Harte restaurants (sociale restaurants) en
Voedselbanken. De inzamelingsactie vindt plaats in samenwerking met
vertegenwoordigers van moskeeën, Turkse organisaties en
politici van Turkse origine.

De actie is een gebaar van sympathie en
empathie vanuit de Moslimgemeenschap voor de medemens en wil een
bijdrage zijn aan de armoedebestrijding in Nederland. Het
Moslimgeloof kent een traditie van armoedebestrijding en hulp aan
behoeftigen. Het Offerfeest (Led al Adha) wordt gevierd tijdens de
Hajj, de jaarlijkse pelgrimage naar Mekka in Saudi-Arabië.
Tijdens dit feest slachten zij, die het kunnen betalen, een dier
(veelal een schaap) als symbool voor Abraham's offer. Het vlees
wordt - net als de aalmoezen die tijdens de Ramadanmaand worden
ingezameld - uit het oogpunt van solidariteit en hulp voor
consumptie onder de armen en behoeftigen verdeeld.

Cordaid ondersteunt dit initiatief omdat
het op een praktische wijze de betrokkenheid van moslims bij de
armoedeproblematiek in Nederland vorm geeft. Tevens levert deze
actie een vernieuwende en creatieve bijdrage bij het verbinden van
een religieuze uiting van de islamitische gemeenschap aan een
maatschappelijke problematiek in Nederland. Het is een voorbeeld
dat op een concrete manier een gemeenschappelijke waarde tussen
verschillende religies laat zien, namelijk hulp aan de meest
kwetsbaren. Cordaid Nederland is partner van de SMHO, de Van Harte
restaurants en de Voedselbanken.

bron:Cordaid

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular