De leden van Aedes hebben ermee ingestemd
om jaarlijks 600 miljoen euro vrij te maken voor de laagste
inkomens. Daarbij geeft men nadrukkelijk aan als woningcorporaties
niet aan inkomenspolitiek te doen en ook in de uitvoering van
inkomenspolitieke maatregelen van de overheid, geen rol te willen
spelen. De besteding van de 600 miljoen euro staat nog voldoende
open om een dialoog met het nieuwe kabinet en de Nederlandse
Woonbond aan te gaan. Het Aedescongres benadrukt dat de plannen in
nauwe dialoog met de Woonbond moeten worden ontwikkeld en dat het
niet zo kan zijn dat alleen huurders solidair moeten zijn met
huurders. De Woonbond is tevreden met deze uitkomst.

Het 'Antwoord aan de samenleving' bevat
overigens meer elementen. Bijvoorbeeld het voornemen om
substantieel te investeren in de wijkvernieuwing, 20 procent te
bezuinigen op het energieverbruik in de corporatiesector en het
bouwen van meer betaalbare huurwoningen. De Woonbond ziet het bod
van de woningcorporaties dan ook als een mooie start voor de
gevraagde dialoog. Daarbij is belangrijk dat het huurbeleid
inflatievolgend wordt, ondanks de extra investeringen die de sector
zich oplegt, zodat huren ook voor huishoudens met een bescheiden
middeninkomen betaalbaar blijft.

bron: Nederlandse Woonbond