Vijf woningcorporaties stellen zich garant voor de nieuwbouwopgave van collega Centrada uit Lelystad. Ze roepen de Maatschappelijke Investeringsmaatschappij Lelystad in het leven. Op 12 juli tekenden de vijf daartoe een intentieverklaring. De oprichting van de investeringsmaatschappij is het sluitstuk van een aantal zogenoemde matchingsinitiatieven voor Centrada. Matching is het binnen de woningcorporatiebranche oplossen van investeringstekorten.

Centrada wil 1.380 woningen bouwen in Lelystad en had aangegeven mogelijk een investeringstekort te hebben. Om te vermijden dat delen van de nieuwbouwopgave niet kunnen plaatsvinden, stellen vijf collega-corporaties zich garant voor de nieuwbouwopgave tot 2013. Het gaat om BrabantWonen uit Oss, Portaal uit Baarn, RWS uit Goes, SGBB uit Hoofddorp en Woongroep Holland uit Amstelveen. Met de garantstelling is de woningproductie zeker gesteld. De woningen die gebouwd worden dankzij het vermogen van de deelnemende corporaties blijven hun eigendom maar worden beheerd door Centrada. Centrada heeft het eerste recht van koop.

De genoemde corporaties ondersteunen Centrada niet alleen met een financiële garantie. Ze hebben ook aangegeven hun collega daar waar nodig met kennis en expertise te willen ondersteunen.

De initiatiefnemers van deze matching onderstrepen alle vijf het belang van collegialiteit binnen de branche. Jan van den Berg Jeths van Woongroep Holland uit Amstelveen daarover: 'Ik ben een groot voorstander van ondernemerschap en loyaliteit binnen de branche. Als een corporatie er zelf niet uit komt moet hij op z'n collega's kunnen terugvallen. Hiermee bewijst de branche zijn flexibiliteit.' Directeur Koos Parie van Portaal vult aan: 'Het is belangrijk dat maatschappelijke verantwoordelijkheid verder gaat dan je eigen werkgebied.' Bestuurder Bronkhorst van Centrada is erg blij met de aangeboden oplossing. Hij spreekt van 'een fantastisch resultaat'.

De Maatschappelijke Investeringsmaatschappij Lelystad is het sluitstuk van een groot aantal initiatieven om Centrada te ondersteunen. Zo helpt corporatie Leyakkers uit Reyen de bouw van 105 huurappartementen voor senioren te financieren. Andere betrokken corporaties zijn Woonstichting De Key uit Amsterdam, Stichting Woonservice Drenthe uit Westerbork, Woningstichting De Kleine Meierij uit Rosmalen, GoedeStede uit Almere, de Alliantie uit Huizen, Volkshuisvesting uit Geldermalsen en Woningbouw Achtkarspelen uit Buitenpost.

bron:Aedes