Tientallen corporaties laten weten dat het
kabinetsvoornemen om 750 miljoen euro te heffen bij corporaties
investeringen in wijken en buurten in de weg zal staan. Dudok Wonen
in Hilversum meldt dat zij bij de heffing 100 miljoen euro minder
te besteden heeft. Berekeningen van 21 andere corporaties, verenigd
in De Vernieuwde Stad (DVS), laten zien dat de financiële
positie van corporaties door torenhoge investeringen al onder druk
staat. Een heffing is dan ook ‘fnuikend’ voor die
investeringen, aldus DVS.

De corporaties roeren de trom nu uit
mediaberichten blijkt dat de gesprekken tussen de corporatiebranche
en het kabinet moeizaam verlopen. Minister van Financiën
Wouter Bos heeft in de Tweede Kamer aangegeven een rijksheffing te
wensen op het vermogen van corporaties.

De branche heeft gezamenlijk in het
Antwoord aan de Samenleving een garantie gegeven voor de
investeringen in alle wijken, buurten en dorpen in heel Nederland
waar corporaties actief zijn. Deze investeringen worden lokaal
ingezet, zodat het geld daar terechtkomt, waar het volgens de
lokale partners het hardst nodig is.

Het door het kabinet beoogde nationale
heffing is bedoeld voor de veertig wijken die het kabinet heeft
aangewezen. ‘Het is niet eens zeker dat dit geld andere
huurders ten goede komt. Voor hetzelfde geld komt het bewoners van
koopwoningen ten goede, of wordt het gebruikt voor het aanleggen
van een brug of busbaan’, zegt Leon Bobbe,
directeur-bestuurder van Dudok Wonen.

bron:AEDES