Tientallen corporaties laten weten dat het kabinetsvoornemen om 750 miljoen euro te heffen bij corporaties investeringen in wijken en buurten in de weg zal staan. Dudok Wonen in Hilversum meldt dat zij bij de heffing 100 miljoen euro minder te besteden heeft. Berekeningen van 21 andere corporaties, verenigd in De Vernieuwde Stad (DVS), laten zien dat de financiële positie van corporaties door torenhoge investeringen al onder druk staat. Een heffing is dan ook ‘fnuikend’ voor die investeringen, aldus DVS.

De corporaties roeren de trom nu uit mediaberichten blijkt dat de gesprekken tussen de corporatiebranche en het kabinet moeizaam verlopen. Minister van Financiën Wouter Bos heeft in de Tweede Kamer aangegeven een rijksheffing te wensen op het vermogen van corporaties.

 

De branche heeft gezamenlijk in het Antwoord aan de Samenleving een garantie gegeven voor de investeringen in alle wijken, buurten en dorpen in heel Nederland waar corporaties actief zijn. Deze investeringen worden lokaal ingezet, zodat het geld daar terechtkomt, waar het volgens de lokale partners het hardst nodig is.

 

De door het kabinet beoogde nationale heffing is bedoeld voor de veertig wijken die het kabinet heeft aangewezen. ‘Het is niet eens zeker dat dit geld andere huurders ten goede komt. Voor hetzelfde geld komt het bewoners van koopwoningen ten goede, of wordt het gebruikt voor het aanleggen van een brug of busbaan’, zegt Leon Bobbe, directeur-bestuurder van Dudok Wonen. Bobbe wordt hierin gesteund door Woonbonddirecteur Ronald Paping, die ook bang is dat huurders er niet op vooruit gaan als corporaties het geld af moeten dragen aan de overheid: 'Wij vrezen dat geld uit de volkshuisvesting weglekt.'

 

bron:AEDES