In het antwoordmodel van het examen Engels vmbo lijkt het alsof de kandidaten opgaven moeten maken die niet in het examen staan. Het gaat hier echter om een voorbeeld voor docenten om aan te geven hoe ze met de beoordeling van schrijfopdrachten om moeten gaan en niet om een weggevallen vraag in het examen.

Het LAKS krijgt veel vragen binnen over het correctievoorschrift van dit examen. Kandidaten hoeven zich echter geen zorgen te maken over het feit dat ze misschien opgaven hebben gemist. De schrijfopdracht (die in het examen niet genummerd is, maar in het correctiemodel de nummers 31-34 krijgt, dit is dus allemaal de stelopdracht) die in het examen zit gaat over de tekst "Win! Four fab days in LA!" en is tevens de laatste opgave.
 
bron:Laks