MKB-Nederland heeft met enige bezorgdheid
kennis genomen van de doorrekeningen van de
verkiezingsprogramma’s door het Centraal Planbureau (CPB).
Daling van de loonkosten, een belangrijk issue voor economische
groei, komt niet bij alle partijen tot uitdrukking. Volgens het CPB
zullen de lasten voor de bedrijven bovendien stijgen.

De vraag is of alle partijen zich bewust
zijn van de lastenstijging voor bedrijven en of dit in hun
bedoeling ligt. Ondernemers gaan al gebukt onder hoge
financiële lasten, lokale lasten en hoge loonkosten. Wil het
mkb de rol van banenmotor goed kunnen gaan waarmaken, dan is juist
lastenverlichting nodig.

Ook blijken partijen op basis van de
CPB-analyses weinig te investeren in infrastructuur, wat naar de
mening van MKB-Nederland absoluut noodzakelijk zijn om tegemoet te
komen aan de vele knelpunten en files.

Bezuinigingen in het openbaar bestuur ziet
MKB-Nederland in het verlengde van minder regelgeving. Kwaliteit
van de wetgeving staat voorop en ondernemers moeten zo min mogelijk
last hebben van knellende regelgeving. Als er minder regels nodig
zijn, kan ook worden geschrapt in overheidspersoneel. Ook in de
zorg kan bureaucratie worden verminderd.

MKB-Nederland juicht investeringen in het
onderwijs toe, al moeten die naar het oordeel van de
koepelorganisatie ten goede komen aan het primaire proces en de
samenwerking onderwijs en bedrijfsleven.

Op 13 november zal Loek Hermans tijdens
het jaarcongres van MKB-Nederland, dat geheel in het teken van de
verkiezingen staat, in zijn jaarrede op bovenstaande punten verder
ingaan. Aansluitend vindt een verkiezingsdebat plaats met Maxime
Verhagen (CDA), Rita Verdonk (VVD) en Nebahat Albayrak (PvdA).

bron:MKB