Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat de koopkracht in 2006 iets meer zal stijgen dan in september was voorzien. Toen ging het CPB uit van een stijging van 1%; waarschijnlijk wordt het 1,25%. De verwachte inflatie blijft 1%.

Dat blijkt uit de notitie 'Geactualiseerde koopkrachtraming 2006', die het Centraal Planbureau op verzoek van het kabinet heeft opgesteld. De vorige raming bracht het CPB in september op Prinsjesdag naar buiten in de Macro Economische Verkenning 2006 (MEV).

Koopkracht
Volgens het CPB valt de koopkracht volgend jaar mee. De olieprijs is weliswaar hoger dan geraamd (55 dollar per vat in plaats van 50 dollar). Hierdoor zal de energierekening naar verwachting gemiddeld 135 euro hoger zijn dan dit jaar. Hier staan echter meevallende prijsstijgingen bij andere producten tegenover.

Bovendien wordt de premie voor de nieuwe ziektekostenverzekering lager dan eerder voorzien. De nominale ziektekostenpremie komt volgend jaar uit op 1042 euro, bijna 65 euro minder dan eerder werd voorzien. Ook stijgen de uitkeringen iets sterker. De verhoging van de kinderkorting met 90 euro betekent een extra ondersteuning voor de koopkracht van gezinnen met kinderen.

Het CPB merkt verder op dat de verschillen in koopkrachtontwikkeling tussen huishoudens volgend jaar 'onverminderd groot' blijft.

Economische groei
Het CPB gaat nog steeds uit van een economische groei van 2,5% in 2006. De werkloosheid komt volgend jaar 30.000 personen lager uit dan in september voorzien. Naar verwachting zullen gemiddeld 445.000 mensen werkloos zijn (5,75% van de beroepsbevolking).

Het overheidstekort daalt in 2005 sterk tot 1,2% van het bruto binnenlands product (BBP). Dit komt vooral door een incidentele meevaller bij de vennootschapsbelasting. In 2006 komt het begrotingstekort op 1,5% uit, verwacht het CPB.

Bron:CPB