Door het nemen van energiebesparende
maatregelen in bestaande gebouwen kan het energieverbruik de
komende twaalf jaar met dertig procent worden verminderd. Dat is
net zoveel energie als nodig is om de negen grootste steden van
Nederland een jaar lang warm te stoken. Een van de denkbare
maatregelen zijn gratis hoogrendementsketels voor huurwoningen. Dit
staat in het energiebesparingsplan 'Meer met minder', dat is
opgesteld door marktpartijen in de energiesector en gebouwde
omgeving. Het rapport is vandaag aangeboden aan minister Jacqueline
Cramer van Ruimte en Milieu.

Cramer heeft veel waardering voor al het
werk dat gedaan is om tot dit rapport te komen. Volgens haar passen
de plannen prima in de ambities van het kabinet om energie te
besparen, de uitstoot van CO2 te verminderen en de inzet van
duurzame energie te verhogen. Aan het rapport werd samengewerkt
door EnergieNed (federatie van energiebedrijven in Nederland),
Aedes (vereniging van woningcorporaties) en het Platform
energietransitie Gebouwde Omgeving (PeGO), met daarin onder andere
Bouwend Nederland en UNETO-VNI. De minister is verheugd dat zo veel
verschillende partijen elkaar hebben gevonden: 'Het is een goed
voorbeeld van samenwerking van de markt en de overheid. We moeten
het immers samen doen! De kern van 'Meer met minder' is volgens
mij dat bewoners of eigenaren van huizen worden verleid tot het
nemen van energiebesparende maatregelen.'

Energielabel

Om mensen te prikkelen energiezuiniger te
wonen wil de rijksoverheid ervoor zorgen dat er meer inzicht komt
in de energieprestaties van gebouwen. Bijvoorbeeld door het
invoeren van een energielabel. Ook wordt bekeken wat de
mogelijkheden zijn van een fonds voor leningen met lage rentes en,
in nauwe samenwerking met minister Ella Vogelaar van Wonen, Wijken
en Integratie, in hoeverre belemmerende regelgeving in de
huursector weggenomen kan worden.

bron:VROM