Minister Cramer (VROM) gaat zich in
internationaal verband inzetten voor een certificeringssysteem voor
duurzame biomassa. Samen met minister Koenders
(Ontwikkelingssamenwerking) worden daarom proefprojecten opgezet in
verschillende ontwikkelingslanden. Op deze manier wil Cramer de
duurzame productie van biomassa stimuleren.

Dit zei de minister op de jaarlijkse
VN-duurzaamheidsconferentie in New York. 'Onze doelstelling is
CO2-reductie, maar wij willen er tegelijkertijd voor zorgen dat het
positieve effecten oplevert voor de lokale economie en dat
negatieve gevolgen voor natuur en voedselproductie uitblijven. Een
win-winsituatie dus.'

De minister heeft hierover in New York
gesprekken gevoerd met onder meer Indonesië, Mozambique en
Brazilië. Met Indonesië en Mozambique heeft Cramer
afspraken gemaakt om daar proefprojecten te starten en die ook te
monitoren. Verder heeft Cramer in New York een bijeenkomst
georganiseerd waarbij twintig vertegenwoordigers uit verschillende
landen, VN-organistaties en belangrijke NGO's aanwezig waren.
Centraal daarbij stonden duurzaamheidseisen aan de productie van
biomassa.

bron:VROM