Reizen met de trein is tussen 2002 en 2006
veiliger geworden. Het aantal aangiftes dat de Spoorwegpolitie
opnam daalde in 5 jaar met 62%. De toegenomen veiligheid is te
danken aan meer en flexibeler politiesurveillances in de trein.

Resultaten

Het aantal aangiftes van zakkenrollerij
daalde met 84%, diefstal met 50% en beroving met 81%. Ook agressie
tegen treinpersoneel nam af. Aangiftes van bedreiging tegen
treinpersoneel daalden met 40%, geweld zonder letsel met 61%.
Geweld met letsel tegen treinpersoneel steeg licht, met 7%.

Treinsurveillances

De daling van het aantal aangiftes is te
wijten aan meer en flexibeler surveillances van de Spoorwegpolitie
in de trein. De agenten surveillleren op die trajecten en op die
tijdstippen waar de meeste overlast is. Door incidenten heel
precies te analyseren, kan worden bepaald op welk traject, welke
dag en welk tijdstip inzet van de Spoorwegpolitie nodig is.

Ontwikkeling van de afgelopen vijf
jaar

In 2003 kreeg de Spoorwegpolitie 50 extra
politieagenten erbij. Met deze politiemensen werd de Unit
Probleemgerichte Inzet (UPI) in het leven geroepen. Deze agenten
werkten niet meer vanuit een vaste standplaats, maar flexibel, op
trajecten en stations waar de meeste overlast was. Deze aanpak had
tot gevolg dat zakkenrollerij in 2004 met 57% afnam in vergelijking
met 2003. Ook beroving en diefstal namen af, respectievelijk met
50% en 24%.

In 2006 startte de Spoorwegpolitie een
proef waarbij agenten meer in de trein gingen surveilleren (Blue
train). Op basis van analyse van incidenten surveilleerden agenten
in de trein op trajecten met de meeste overlast. Na drie maanden
was het aantal incidenten op de lijn Schiphol – Roosendaal
met eenderde gedaald. Deze werkwijze wordt nu stapsgewijs landelijk
ingevoerd. Het aantal aangiftes in 2006 ten opzichte van 2005
daalde hierdoor met 20%.

Ontwikkelingen in veiligheid

Naast de treinsurveillances, hebben ook
andere ontwikkelingen bijgedragen aan de toegenomen veiligheid in
de trein. De invoering van het boetebeleid van NS had tot gevolg
dat zwartreizen afnam. Zwartreizen is de oorzaak van 60% van de
agressie in de trein. Ook is er een nauwe samenwerking ontstaan
tussen politie (Regiopolitie en Spoorwegpolitie), vervoerders,
gemeenten en justitie om criminaliteit en overlast rondom stations
en in de treinen gezamenlijk aan te pakken.

Aangiftes KLPD - Spoorwegpolitie

2002

2006

2006 t.o.v. 2002

Bedreiging tegen personeel railvervoer

211

127

-40%

Beroving (w.o. tasjesroof)

196

36

-81%

Diefstal overige goederen

4999

2509

-50%

Geweld met letsel tegen personeel
railvervoerbedrijf

83

89

7%

Geweld zonder letsel tegen personeel
railvervoerbedrijf

119

61

-61%

Zakkenrollen

2632

414

-84%

Totalen

8240

3236

-62%

De Spoorwegpolitie is onderdeel van het
Korps landelijke politiediensten. De Spoorwegpolitie bestrijdt
voorkomende criminaliteit en geweld in het openbaar vervoer en
draagt bij aan het verhogen van de veiligheid op het spoor en in de
treinen.

bron:KLPD