De afgelopen jaren heeft de politie steeds
keuzes gemaakt en prioriteiten gesteld voor het behalen van betere
resultaten. Deze systematiek werpt vruchten af. De voorlopige
politiecijfers over 2006 geven aan dat de criminaliteit in Drenthe
steeds verder afneemt. De kans om slachtoffer van een misdrijf te
worden is voor de meeste delicten gedaald.

Het aantal aangiften van misdrijven is
vanaf 2003 dalende en in 2006 heeft deze trend zich voortgezet. Ook
het aantal bij de politie binnen gekomen meldingen is verder
gedaald. Het aantal aangehouden verdachte is tussen 2003 en 2005
gestegen en in 2006 nagenoeg gelijk aan 2005. Bij de aanpak van
veelplegers staat Drenthe landelijk in de top drie van meest
succesvolle politiekorpsen.

Het gemiddelde ophelderings percentage van
alle misdrijven ligt met 25% ruim boven het landelijk gemiddelde.
Zoemen we verder in dan zien we dat bij misdrijven waarbij de
lichamelijke integriteit is aangetast ruim 63 % is opgelost. Bij
mishandeling 70 % en bij openlijke geweldpleging ruim 74%. De
verruwing en het geweld in de maatschappij zijn ook in Drenthe
merkbaar in een stijging van het aantal aangiften. Naast het geweld
en verruwing in de uitgaansgebieden zijn we het afgelopen jaar 5
maal geconfronteerd met zeer ernstige vormen van geweld met
dodelijke afloop in de vorm van moord en doodslag. De oplossing van
deze complexe zaken kost de politie veel energie en menskracht.

Ook op de Drentsche wegen is het veiliger
geworden. Voor het derde opeenvolgende jaar zien we een afname van
het aantal verkeersongevallen. Het aantal ziekenhuis gewonden is
met 309 beduidend lager dan voorgaande jaren. Het aantal
verkeersdoden laat in de voorlopige cijfers een lichte stijging
zien naar 32.

Eén van de grootste
verkeersongevallen uit de Drentsche geschiedenis betrof de ketting
botsing op de A-28, op 18-01-2006 waarbij 66 voertuigen waren
betrokken

bron:Politie Drenthe