Nederland is sinds 2002 veiliger geworden. Minister Hirsch Ballin en minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben de achtste voortgangsrapportage over het veiligheidsprogramma aan de Tweede Kamer gestuurd. Over de periode van oktober 2002 tot augustus 2006 is het veiligheidsprogramma ongeveer halverwege de gestelde doelen. Het uiteindelijke doel van het veiligheidsprogramma is om criminaliteit en overlast in 2010 met 20 à 25 procent terug te dringen.

 

Het aantal geweldsmisdrijven daalde in de afgelopen jaren met 10,8 procent en het aantal vermogensdelicten met 9,3 procent. De criminaliteit gericht tegen het bedrijfsleven laat ook een daling zien. In de bouw, transportsector en de zakelijke dienstverlening daalde het aantal diefstallen over 2005 ten opzichte van 2004.

In 18 wijken, gelegen in 9 steden, is in het najaar van 2005 en het voorjaar van 2006 voor de derde keer de veiligheidssituatie gemeten. In deze wijken is het slachtofferschap van geweldsdelicten met 26 procent afgenomen en dat van vermogensdelicten met 32 procent. Het percentage burgers dat zich wel eens onveilig voelt, is met 20 procent afgenomen.

bron:OM