Best 31-01-2005 - Op maandag 31 januari vanaf 7.00 uur heeft de
Bovenregionale Recherche Zuid-Nederland actie gevoerd tegen een
crimineel samenwerkingsverband dat opereerde vanuit Best. Dat gebeurde
in samenwerking met collega's van de politie Brabant Zuid-Oost afdeling
Best-Oirschot-Son en met collega's van de politie te Deventer.

Vanmorgen werden negen verdachten uit deze groepering aangehouden in
Best. Zij zijn ingesloten in de diverse bureaus in Zuid-Nederland. De
verdachten (mannen en vrouwen) variëren in leeftijd van 19 tot 55 jaar.
Onder leiding van de rechter-commissaris uit Den Bosch werden vier
doorzoekingen verricht in Best en twee in Deventer. De doorzoeking in
een van de panden in Best zal gezien het grote woonoppervlak de gehele
dag in beslag nemen. Er zijn geldbedragen aangetroffen, alsmede
vermoedelijk gestolen sieraden en allerlei andere goederen waaronder
drie vuurwapens. Meerdere voertuigen werden eveneens in beslaggenomen.

Diefstallen
Strafbare feiten, waarvan de aangehouden mannen en vrouwen verdacht
worden, bestaan uit gekwalificeerde diefstallen uit woningen en
bedrijven in Nederland, Duitsland en Frankrijk. Hierbij werd veelal
gewerkt met het afleiden van personeel van zo'n bedrijf waarna een of
meerdere leden uit de groep kans zagen toegang te krijgen tot een
magazijn of kantoor. Hierbij werden kasten, kluizen en lades geopend en
werden grote geldbedragen weggenomen. In kleinere bedrijven met
aangrenzende huizen werden de huizen ook doorzocht. Naast geldbedragen
werden ook allerhande goederen weggenomen. Verder hebben verdachten uit
deze groepering in de achterliggende periode zich schuldig gemaakt aan
creditcardfraude. Het strafbaar handelen van deze groepering heeft
schadebedragen opgeleverd van vele tonnen. Inmiddels zijn meerdere
financieel strafrechtelijke onderzoeken opgestart contra leden uit deze
groepering.

Inzet
Vanmorgen werden 75 rechercheurs ingezet bij de actie. Het openbaar
ministerie in Roermond leidt het onderzoek. De Bovenregionale Recherche
Zuid-Nederland is een samenwerkingsverband van de zes zuidelijke
politieregio's en is werkzaam vanuit het politiekorps Brabant Zuid-Oost
met werklocaties in Breda, 's-Hertogenbosch, Eindhoven en Born.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular