Amsterdam, 3 april 2009

Crisis alleen te overwinnen door medewerkers te betrekken

Betrokken medewerkers zijn een belangrijke voorwaarde voor succesvolle verandering. Die verandering is binnen de meeste bedrijven nodig om de huidige crisis het hoofd te bieden.

Verandering is bij veel organisaties aan de orde, zo bleek uit de reacties van communicatie- en Human Resources managers tijdens een recente bijeenkomst. Tevens noemden de aanwezige professionals vrijwel unaniem de noodzaak van ´employee engagement´ bij verandering. Het creëren van engagement door het betrekken en waarderen van medewerkers blijkt een kritieke factor bij de veranderingen die nodig zijn om de huidige crisis het hoofd te bieden.

à¢â‚¬à…“Zonder betrokkenheid komt de boodschap niet aan bij medewerkers en zal de verandering niet effectief zijn, aldus een van de aanwezigen. à¢â‚¬à…“Als je medewerkers meeneemt in de verandering hoef je het ze niet meer uit te leggen en te overtuigen, verwoordde een andere deelnemer het.

Florent Meier en Nina Binnendijk, beiden partner bij procesbegeleider Q-Research/TDF, gaven een toelichting op een effectieve benadering met de online Q-sort. Dit instrument wordt toegepast in ondermeer veranderingstrajecten en bij de implementatie van kernwaarden. De Q-sort sloot goed aan op de zoektocht van de professionals naar praktische instrumenten om effectieve verandering vorm geven.

Nina Binnendijk: à¢â‚¬à…“Natuurlijk zijn wij overtuigd van onze benadering, maar zo veel consensus had ik eerlijk gezegd niet verwacht. De noodzaak om verandering echt tot een succes te maken, is in deze tijd natuurlijk alleen maar toegenomen. Misschien dat de huidige crisis mensen meer laat nadenken over hoe je organisaties effectief verandert.

Naast een behoefte aan praktische invulling, zagen veel aanwezigen ook de uitdaging om grote groepen medewerkers, soms geografisch verspreid, te betrekken. Online interactieve communicatie speelt hierin een grote rol. Wel is het van belang dat dit gebeurt op een manier die de medewerker serieus neemt. Immers, naast het betrekken is het waarderen van medewerkers een vereiste voor de realisatie van employee engagement.

Voor de redactie:

Meer informatie:
Q-Research/TDF
020 - 330 75 70
06 - 21 80 28 28 (Florent Meier, managing partner)
www.q-research.nl

Q-Research/TDF is een zelfstandig, internationaal opererend bureau dat haar opdrachtgevers ondersteunt in de ontwikkeling van hun klantpropositie en de realisatie van de daarvoor benodigde verandering. Opdrachtgevers zijn ondernemingen uit diverse sectoren en diverse overheidsinstellingen en not-for-profit organisaties.

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular