(Persbericht) Het ICT informatiecentrum introduceert CRMbox.nl. Via deze website kunnen organisaties die de aanschaf van CRM software overwegen gratis een CRM box aanvragen. De CRM box bevat onafhankelijke informatie over de keuze, implementatie en toepassing van CRM software (Customer Relationship Management, relatiebeheer). Met behulp van dit informatiepakket zijn organisaties beter voorbereid op de keuze van een CRM oplossing, zijn zij een betere gesprekspartner voor CRM leveranciers en zijn zij beter op de hoogte van de succesfactoren en valkuilen. De CRM box is samengesteld uit diverse door het ICT informatiecentrum gepubliceerde boeken, aangevuld met selectietools en publicaties van diverse CRM specialisten.

Onafhankelijke informatie
Verkoopprocessen worden kwalitatief beter à©n succesvoller naarmate deze beter worden ondersteund door goede CRM software. Om deze software te kunnen selecteren is het nodig om ontwikkelingen, trends en keuzecriteria te kennen. De CRM box bevat boeken en publicaties waarin een groot aantal CRM specialisten daarover vertellen. Met het op het juiste moment beschikbaar hebben van relevante kennis en informatie over CRM software neemt de kans op succesvolle keuzes en een succesvol CRM project toe.

ICT informatiecentrum
CRMbox.nl is een website van het ICT informatiecentrum. Dit informatieplatform bundelt een reeks initiatieven en websites rondom de keuze en toepassing van ICT oplossingen voor bedrijven en overheden in Nederland en België. Sinds 2001 vormen de onder het ICT informatiecentrum vallende initiatieven het langst bestaande en grootste distributiekanaal van informatie over de selectie en implementatie van ICT oplossingen.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:

Dennis Zuurhout, projectleider
ICT informatiecentrum, Postbus 355, 3990 GD Houten
Tel. +31 (0)85 40 10 215
E-mail [email protected]
Meer informatie over de CRMbox; http://www.crmbox.nl/