Diefstal voor transportwereld steeds groter probleem (100 miljoen euro)

De transportsector lijdt jaarlijks minimaal 100 miljoen euro schade door diefstal van voertuigen en lading. Sommige onderzoekers gaan zelfs uit van enkele honderden miljoenen zo blijkt uit het onderzoek van de deelnemers aan het project ‘Aanpak Criminaliteit Transportsector’. De dieven, die zelden geweld gebruiken, slaan bij voorkeur hun slag op bedrijventerreinen, waar de wagens ’s nachts of in het weekend klaarstaan voor vertrek. Ze hebben een voorkeur voor metalen, die makkelijk te helen zijn, en consumentenproducten als diepgevroren vlees, merkkleding, huishoudelijke apparaten en tabak. CSD-Europe kan diefstal of erger voorkomen door te zorgen voor een optimale bewaking met haar volgsysteem de CSD (staat voor Content Safety Device).

Wat biedt de CSD op hoofdlijnen?

De CSD is een kastje met onder andere GPS (positiebepaling) en GPRS (datacommunicatie). Bij bewaking van transportmiddelen en lading en diefstalpreventie is het van essentieel bewaking dat:

·         Je altijd weet waar wagen en lading zich bevinden;

·         Alleen een geautoriseerde gebruiker (lees: de chauffeur) met de wagen weg kan;

·         Als een niet-geautoriseerde verplaatsing plaatsvindt, de transporteur wordt gewaarschuwd;

·         Het mangat of de deur van de trailer alleen open kan als er sprake is van een juiste autorisatie.

 

De CSD zorgt dat al deze aspecten makkelijk beschikbaar komen. Met de GPS-voorziening weet de transporteur 7 x 24 uur waar het voertuig uithangt en of hij geautoriseerd verplaats wordt. De blackbox zorgt dat bij een verplaatsing van meer dan 5 meter er een signaal gaat naar de transporteur. Aan het kastje kan een cardreader worden verbonden en daarmee kan de chauffeur zich autoriseren (en anderen dus niet!). Het kastje kan tevens zorgen voor bewaking van de deur door bijvoorbeeld openen alleen toe te staan door een geautoriseerde gebruiker of alleen op een plaats in de buurt van de klant (bijvoorbeeld 100 meter vanaf de klant).

 

Hoe werkt dat dan?

In de vrachtwagen of tankwagen (of trein, enz.) wordt een kastje (blackbox) geplaatst en aan dit kastje kunnen allerlei meetinstrumenten verbonden worden door middel van sensoren (temperatuur, tankniveau, enz.). In het kastje zit een GPRS-modem en een GPS-module. Met de eerste is communicatie op afstand mogelijk, met de tweede kan altijd actueel de positie van het object bepaald worden.

 

 

Met de communicatiemogelijkheid via GPRS kan data heen-en-weer gestuurd worden tussen de wagen en een centrale locatie.

 

Uniek aan de blackbox van CSD-Europe is het feit dat informatie altijd realtime beschikbaar en verzonden wordt, waardoor informatie altijd actueel is. Daarnaast is alle informatie via de centrale server altijd en overal beschikbaar via de beveiligde internetomgeving.

 

Tijdig waarschuwen chauffeur en transporteur

De CSD biedt altijd actuele informatie over de positie van het voertuig en de aard van een probleem. Cruciaal daarbij is dat altijd 7 x 24 uur volledig geautomatiseerd gecontroleerd of er geen gekke dingen gebeuren rond de vracht- of tankwagen en/of de lading. Bij gering gevaar zal in eerste instantie eerst de chauffeur worden gewaarschuwd, bij een volgend alarmniveau de transporteur en eventueel derden.

 

Ten slotte

‘Today is the future’. Dat is een goede samenvatting van wat bereikt kan worden met de inzet van geavanceerde volgsystemen met toegevoegde waarde. Hiermee wordt het mogelijk dat diefstal wordt voorkomen en dat terroristen geen vrij spel meer hebben. Met de CSD4 is tevens zeer geavanceerde bewaking van gevaarlijke stoffen mogelijk

 

Ruud Souverein

CSD Europe, leverancier van volgsystemen bij vervoer gevaarlijke stoffen met toegevoegde waarde

 

Noot voor de redactie

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ruud Souverein van CSD-Europe.

T (030) 256 70 32

F (030) 659 80 89

M (06-51) 202 391

[email protected]