Het Instituut voor Informatie- en Communicatietechnologie van de Hanzehogeschool Groningen krijgt een nieuw lectoraat: Innovatie in de ICT. Hans Appel, Chief Technology Officer bij Sun Microsystems Nederland vervult deze functie à©à©n dag per week. Appel houdt zich voornamelijk bezig met het opzetten van concrete ICT-innovatieprojecten tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven.

Sun Microsystems Nederland - à©à©n van de weinige ICT-bedrijven waar het ontwerp van silicon tot eindproduct nog binnen dezelfde onderneming plaatsvindt - hecht grote waarde aan het opleiden van goede ICT-ers en financiert het lectoraat. De kersverse lector zegt hierover: "Het lectoraat beoogt, in samenwerking met belanghebbende partners zoals bedrijven, overheden en beroepsorganisaties een bijdrage te leveren aan de bevordering en implementatie van ICT-technologie. Dit gebeurt door het opzetten en uitvoeren van concrete innovatieprojecten waarin onderzoek en kenniscirculatie tussen verschillende vakgroepen binnen de hogeschool de nadruk krijgen."

Met deze projecten wil het lectoraat zowel de analytische als creatieve competenties van studenten verder ontwikkelen, zodat zij beter zijn voorbereid op hun taak in de maatschappij. Dit kan gerealiseerd worden door een nauwe samenwerking met bedrijven en overheden. Daarnaast onderstreept het lectoraat de koers van het Instituut voor ICT om een prominente rol te vervullen in de ICT-innovatie binnen de regio.

"Hans Appel heeft een heldere visie op innovatie in de ICT. Met zijn ervaring is hij uitstekend in staat een brug te slaan tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Zo kan de aanwezige kennis binnen het instituut worden ingezet in regionale projecten en krijgt het onderwijs nieuwe impulsen", aldus John van Pol, Dean van het Instituut voor ICT van de Hanzehogeschool Groningen.

Hans Appel is per 1 mei formeel met het lectoraat gestart. Op vrijdag 2 september 2005 wordt hij tijdens een symposium officieel geïnstalleerd.

bron:Sun