Cultuurbrug in de schaderegeling voor niet-westerse allochtonen
Eerste Interculturele dienstverlener bij letselschade

In Nederland zijn er veel bureaus en advocaten die zich bezig houden met letselschade. Elfi letselschade is een onderdeel van Elfi Legal and Finance BV en houdt zich bezig met het regelen van letselschade onder leiding van Dhr. G. Germeyan. De onderneming is gevestigd in het WTC gebouw te Rotterdam en heeft als primair doel om met een diversiteitprincipe binnen een team van deskundigen, het aanspreekpunt voor de doelgroep niet-westerse in Nederland te worden aangaande hulpverlening bij letselschade met een landelijke dekking. Hiertoe hanteert ze zelf een diversiteitprincipe binnen een team van deskundigen, zodat iedereen vanuit eigen taal en cultuur kan worden geholpen.

De onderneming voorziet niet-westerse allochtonen in heel Nederland van advies. Elfi letselschade is voort gekomen uit de samenwerking van Stichting Trajectbemiddeling Allochtonen en EM reïntegratie op basis van de urgente vraag naar letselschadespecialisten met de juiste match met eigen etnische achtergrond.
Het unieke aan de onderneming is dat er zonder enige tussenkomst van een tolk, buurman of kind goed gecommuniceerd kan worden met de cliënten binnen een gepaste culturele setting. Uit jarenlange ervaring is gebleken dat een juiste match met het referentiekader van het slachtoffer resulteert in een effectievere claim afhandeling en in een op maat gerichte zorg voor de cliënt.

Elfi werkt met een team specialisten die naast Nederlands ook een of meerdere andere niet westerse talen beheersen, zoals Russisch, Pools, Bulgaars, Bosnisch, Turks, Servo-Kroatisch, Arabisch en natuurlijk ook Engels. Door kennis van de taal en het begrip van de cultuur van de cliënten wordt er sneller een vertrouwensband gecreëerd. Al deze genoemde kenmerken maken de onderneming ook heel toegankelijk voor allochtone kandidaat-specialisten in Nederland.

Wij bieden echter meer dan alleen een ervaren en intercultureel team. Cliënten van allochtone afkomst kunnen bij ons terecht om in een vertrouwde omgeving hun verhaal te vertellen. Het doel is ons te ontwikkelen tot een interculturele letselschadeorganisatie in Nederland die enkel de belangen van het slachtoffer behartigt. Ook kunnen wij de uitkomst bieden in vastgelopen dossiers door miscommunicatie en onbegrip.
Voor nader informatie kunt u contact opnemen met:
Dhr. E. (Ethem) Emre, Manager Research and Development Elfi letselschade,
op 06-39110243
Elfi Letselschade BV

Beursplein 37 kamer 339a à¢â‚¬¢ 3011 AA Rotterdam à¢â‚¬¢ 0900 7779444

[email protected] à¢â‚¬¢ www.elfi-letselschade.nl