Na lange en stevige onderhandelingen heeft
minister Nicolaï (Bestuurlijke Vernieuwing en
Koninkrijksrelaties) een akkoord gesloten met Curaçao en
Sint Maarten over de voorwaarden om land binnen het Koninkrijk te
worden. Zo gaan de nieuwe landen samenwerken in een
Gemeenschappelijk Hof van Justitie en zijn er keiharde afspraken
gemaakt over de politiezorg. Grensoverschrijdende criminaliteit en
corruptie zullen door Nederland, Curaçao en Sint Maarten
gezamenlijk worden aangepakt. Ook zijn er harde afspraken gemaakt
voor de organisatie van het Openbaar Ministerie.

Een gezonde startpositie voor de eilanden
vereist een goede financiële basis. Daarom is Nederland bereid
de schulden van de Nederlandse Antillen over te nemen. Om de
overheidsfinanciën gezond te houden zijn bindende afspraken
gemaakt over financiële normen, begrotingsdiscipline en het
aangaan van leningen. Een financieel toezichthouder ziet hier op
toe en kan, onder de verantwoordelijkheid van de rijksministerraad,
aanwijzigen geven. Ook komt er één centrale bank voor
Curaçao en Sint Maarten.

Met dit totaalpakket is een onomkeerbare
stap gezet op weg naar nieuwe staatkundige verhoudingen in het
Koninkrijk. Eerder sloot minister Nicolaï met Bonaire, Saba en
Sint Eustatius een akkoord. Deze eilanden krijgen in de toekomst
een positie binnen het Nederlands staatsbestel die vergelijkbaar is
met die van een gemeente.

bron:BZK