(Persbericht)
PERSBERICHT - Andijk, maart 2011

Voorkom en Herken is het thema tijdens de Europese Dag van de beroerte (CVA) op dinsdag 10 mei 2011.

In Nederland krijgen per jaar 41.000 (mà©à©r dan 100 per dag) mensen een CVA. Een CVA, ook wel beroerte genoemd, is een herseninfarct of hersenbloeding. Een CVA is een van de belangrijkste oorzaak van invaliditeit à©n is doodsoorzaak nummer à©à©n onder vrouwen. Per jaar overlijden circa 10.000 mensen als gevolg van een CVA. Naar schatting moeten in Nederland 500.000 getroffenen leven met de zichtbare en onzichtbare gevolgen van een CVA. Ook voor de omgeving, zoals partner en kinderen, kan een CVA een enorme invloed op het leven hebben.

De Europese Dag van de Beroerte wordt in Nederland dit jaar voor de zevende maal georganiseerd en gecoà¶rdineerd door de Nederlandse CVA-vereniging. Op 11 mei 2010 zullen in 19 Europese landen activiteiten plaatsvinden. Doelstelling van deze CVA -preventiedag is het à¢â‚¬Å“Voorkomen en Herkennen een CVAà¢â‚¬ waarmee levens kunnen worden gered. Ook zal er aandacht worden besteed aan de (on)zichtbare gevolgen van een CVA.

De Hersenstichting Nederland ondersteunt ook dit jaar de CVA-vereniging met de organisatie van deze internationale preventiedag.

Voorkom een CVA
Om de kans op een CVA te verminderen is het belangrijk dat bloeddruk, cholesterol en suikerspiegel op een acceptabel niveau zijn. En misschien moeten er een paar kilootjes af! Van essentieel belang is dat men stopt met roken en alcohol met mate gebruikt. En natuurlijk voldoende bewegen. Tenminste 30 minuten per dag in beweging zijn. Kortom een gezonde leefstijl.

Herken een CVA.
De kans voor ernstige lichamelijke en geestelijke gevolgen na een CVA kan sterk verminderen indien een CVA binnen 4 tot 4 ½ uur behandeld wordt. In vele Nederlandse ziekenhuizen zijn Stroke Units, gespecialiseerde afdelingen waar de CVA in de acute fase behandeld wordt. Een CVA herkent men o.a. aan verlammingsverschijnselen (links of rechts), scheve mond en verwarde spraak. Vermoedt of constateert men een CVA dan dient men onmiddellijk 112 te bellen.

Activiteiten op veel plaatsen tijdens de CVA-preventiedag
Dit jaar hebben ruim 250 ziekenhuizen, zorgcentra, huisartsen en apothekers zich aangemeld voor activiteiten op de 10e mei. Op veel van de locaties worden informatiemarkten gehouden waar het publiek wordt voorgelicht over het herkennen en voorkomen van een CVA. Daarnaast wordt men bewust gemaakt van de risicofactoren en worden metingen gedaan van bloeddruk, cholesterol, bloedsuiker en gewicht. Verschillende instellingen organiseren (mini)symposia of een tentoonstelling.

CVA-magazine

Dit jaar zal het CVA-magazine op alle deelnemende locaties gratis worden aangeboden. Het magazine geeft veel informatie over het voorkomen en herkennen van een CVA maar laat ook getroffenen aan het woord.

CVA on Tour
Vanuit 4 verschillende provincies starten op 6 mei 2011 een groep fietsers die uiteindelijk op de 10e mei in Utrecht samenkomen. De tocht zal worden gedaan door CVA-getroffenen, partners, professionals uit de zorg, etc. De tocht wordt gereden met een verscheidenheid aan fietsen zoals ligfietsen, duo fietsen, aangepaste fietsen maar ook standaard fietsen.

Informatie en een overzicht van de deelnemende ziekenhuizen en zorgcentra vindt u op www.dagvandeberoerte.nl