Medicijngebruikers kunnen voortaan zelf nagaan wat de kosten zijn van
de medicijnen die zij gebruiken. Dat kan op www.medicijnkosten.nl, een
website van het College voor zorgverzekeringen (CVZ). Daarop kunnen ze
ook zien hoeveel ze moeten bijbetalen en wat het gebruik van een middel
betekent voor hun no-claim.
Bovendien biedt de site de mogelijkheid om een goedkoper alternatief voor een geneesmiddel te kiezen.

Bron: College voor Zorgverzekeringen