De conclusies die TROUW verbindt aan een nog niet gepubliceerd onderzoek over de dienstverlening van CWI aan werkgevers, zijn ondeugdelijk. De conceptversie van het rapport waarop ze zijn gebaseerd, bevat enkele pertinente (ook door ECORYS erkende) fouten. De cijfers over de prestaties van CWI laten een ander beeld zien. 

In 2004 vervulde CWI ruim 82.000 vacatures voor werkgevers. Dat is 11% van de totale vacaturemarkt. In 2002 en 2003 bedroegen die aantallen 50.000 (6,8%)resp. 62.700 (9,7%). In 2003 en 2004 heeft CWI onderzocht hoe tevreden werkgevers zijn met de vacaturevervulling door CWI. In beide onderzoeken leidde dat tot een royale zeven. 
 
bron:CWI