Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI),
het ministerie van Defensie en de Dienst Justitiële
Inrichtingen (DJI) tekenen op woensdag 21 maart een
samenwerkingsovereenkomst. De drie partijen gaan intensiever
samenwerken om aan de grote vraag naar personeel bij Defensie en
DJI te kunnen voldoen. Door de samenwerking zullen meer jongeren op
vmbo-niveau aan een baan en een opleiding kunnen worden
geholpen.

CWI en Defensie zullen de huidige
samenwerking uitbreiden. De partners gaan samen initiatieven
ontwikkelen om meer jongeren aan een baan te helpen bij Defensie.
Ook zal CWI opleidingsadviezen geven aan militairen die zich
voorbereiden op een vervolgloopbaan buiten Defensie. CWI zal
voornamelijk jongeren op vmbo-niveau gaan werven voor Defensie.
Door hen werkervaring en een opleiding te bieden, kunnen zij de
krijgsmacht met een diploma op mbo-niveau verlaten.

Ook voor DJI gaat CWI meer personeel
werven. Bij DJI komen op jaarbasis honderden arbeidsplaatsen vrij.
CWI gaat deze plekken opvullen via reguliere bemiddeling en door
personeel dat Defensie verlaat te wijzen op de beroepsmogelijkheden
bij DJI. Het gaat hier met name om functies als beveiliger voor
gevangenissen, huizen van bewaring en uitzetcentra voor
vreemdelingen. Medewerkers die Defensie verlaten, blijken vaak goed
te passen binnen het profiel van deze banen.

Met de ondertekening van de overeenkomst
verwacht CWI nieuwe kansen te creëren voor jongeren en de
carrièrekansen van laagopgeleide jongeren te verhogen.

bron:CWI