Zaterdag 4 november presenteert Centrum
voor Werk en Inkomen (CWI) honderden vacatures uit heel Europa. Op
de derde landelijke Europadag vinden bezoekers informatie over
wonen en werken in het buitenland. Er zijn EURES-adviseurs uit
twaalf landen aanwezig en werkgevers uit acht verschillende landen.
Dit jaar voor het eerst ook uit Tsjechië. De Europadag 2006
vindt plaats op 4 november van 10.00 tot 16.00 uur in de
Amsterdamse Beurs van Berlage en wordt geopend door
Europarlementariër Emine Bozkurt. De toegang is gratis.

CWI maakt deel uit van EURES, het Europese
netwerk van arbeidsvoorzieningsorganisaties. EURES heeft als taak
het vrije verkeer op de Europese arbeidsmarkt in goede banen te
leiden. De leden wisselen vacatures, kandidaten en informatie uit.
De belangstelling voor werken in het buitenland is groot: jaarlijks
vinden op de CWI-vestigingen ruim 45.000 bemiddelings- en
informatiegesprekken plaats over werken in Europa. Volgens
onderzoek van bureau Eurostat zochten vorig jaar 121.000 mensen hun
heil in het buitenland. In dit Europese Jaar van de mobiliteit van
werknemers zijn op de Europadag meer dan veertig stands met
informatie en banen te vinden. Er worden honderden vacatures voor
vast en tijdelijk werk op verschillende niveaus aangeboden. De
ervaring van vorige jaren leert dat met name de landen in Noord- en
Zuid-Europa in trek zijn.

Een goede voorbereiding op het langere
tijd in het buitenland wonen en werken is van groot belang. Recent
onderzoek heeft aangetoond dat de helft van de Nederlanders die
emigreren, binnen acht jaar terugkomt. Tijdens de Europadag
verstrekt SVB informatie over de consequenties van emigratie voor
de sociale verzekering. UWV adviseert over de mogelijkheden een
WW-uitkering te behouden bij het zoeken naar werk in het
buitenland. Verder is er informatie over verhuizen, een nieuwe taal
leren, belastingen en verzekeringen. Dit jaar zijn er bijna dertig
verschillende presentaties en workshops te volgen.

bron:CWI