De Iraakse regering verklaarde vandaag dat het een bilateraal akkoord heeft bereikt met de Republiek Cyprus om de totaliteit van de Cypriotische schuldvorderingen tegen Irak te laten vallen. Cyprus is de vierde bilaterale crediteur die alle schuldvorderingen tegen Irak intrekt en daarbij verder gaat dan de schuldkwijtschelding van 80  die is overeengekomen door de Club van Parijs in november 2004. De Verenigde Staten, Malta en Slowakije hadden eerder al 100  van hun schuldvorderingen tegen Irak ingetrokken.

"De overeenkomst met Cyprus van vandaag weerspiegelt de wijdverspreide steun die Irak krijgt van de internationale gemeenschap bij het herstructureren van zijn schuld. Irak is Cyprus dankbaar voor de vrijgevigheid en steun die ze krijgen bij de heropbouw van een stabiele en welvarende Iraakse economie", zei Baker Jabr Al-Zubaidy, Iraaks minister van Financiën.

De Cypriotische minister van Financiën, Michael Sarris, gaf aan tevreden te zijn dat Cyprus kon meehelpen aan de reconstructie van Irak en voegde eraan toe dat Cyprus bereid was om verdere ontwikkelingsprojecten te steunen. Irak zit in de laatste fase van de herstructurering van alle schuldvorderingen die
dateren uit het tijdperk van Saddam Hoessein, ingediend door zowel bilaterale als commerciële crediteuren. Op 21 november 2004 bereikte Irak een principeakkoord met de bilaterale crediteuren die deel uitmaken van de Club van Parijs. Cyprus heeft zich als 50ste gevoegd bij de landen waarmee bilaterale schuldregelingen zijn getroffen, waaronder 33 overheidscrediteuren die geen lid zijn van de Club van Parijs.

Het totale bedrag dat Irak verschuldigd is aan zowel bilaterale als commerciële instellingen wordt geschat op meer dan 140 miljard USD.

 bron:Republic of cyprus