Rotterdam, 20 september 2007 - DAAD, het initiatief van ondernemersvereniging Netwerk 010, CWI, UWV en Sociale Zaken en Werkgelegenheid, heeft voor het Zakenfestival dat op 25 en 26 september plaatsvindt een bezoek ingepland van internationale overheidsvertegenwoordigers uit Europa, die dit succesvolle Rotterdamse arbeidsmarktproject verder willen bestuderen. Het succes van DAAD heeft grote belangstelling in Europa gewekt en wordt nu al gezien als voorbeeld voor een groot aantal Europese steden.

Rotterdam, 20 september 2007 - DAAD, het initiatief van ondernemersvereniging Netwerk 010, CWI, UWV en Sociale Zaken en Werkgelegenheid, heeft voor het Zakenfestival dat op 25 en 26 september plaatsvindt een bezoek ingepland van internationale overheidsvertegenwoordigers uit Europa, die dit succesvolle Rotterdamse arbeidsmarktproject verder willen bestuderen. Het succes van DAAD heeft grote belangstelling in Europa gewekt en wordt nu al gezien als voorbeeld voor een groot aantal Europese steden.

“Het feit dat DAAD sinds de oprichting in 2005 al 2900 langdurig werklozen aan een baan heeft geholpen bij Rotterdamse ondernemingen trekt de belangstelling van het buitenland. De aanpak van DAAD, met de individuele arrangementen voor elke werkloze, is een werkwijze die innoverend is en goed werkt”, aldus Hans Broere, manager van DAAD. “Tijdens het bezoek van de afgevaardigden aan Rotterdam willen we deze formule nader uitleggen en het buitenland er kennis mee laten maken.”

 

Vertegenwoordigers uit onder andere Antwerpen, Edinburgh, Herne, Newcastle en Wiesbaden zullen aanwezig zijn tijdens het Zakenfestival. De internationale gasten zullen deze dagen diverse plekken in Rotterdam bezoeken en zo een duidelijk beeld vormen van de werking van DAAD. Ze gaan een bezoek brengen aan de kansenzones en de haven in Rotterdam. Als afsluiting staat er een workshop over DAAD gepland in het WTC.

 

---------------

Over DAAD

DAAD is een in 2005 gestart Rotterdams initiatief van overheid en bedrijfsleven samen. DAAD is een servicepunt voor werkgevers en legt zich specifiek toe op het overbruggen van de kloof tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De Rotterdamse arbeidsmarkt is niet in balans. Het opleidingsniveau van werkzoekenden blijft te vaak achter bij de eisen die werkgevers stellen. DAAD helpt om deze kloof te dichten door werkgevers bij te staan met werving, scholing en reïntegratietrajecten. Zo draagt DAAD bij aan een betere match tussen werkgevers en werkzoekenden. Daar profiteert de hele Rotterdamse economie van.

Zie voor meer informatie: www.daadwerkt.nl

 

Meer informatie

Marianne van Barneveld

[email protected] 

06-53372153