Op zaterdag 5 november 2005 organiseert de Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationale  samenwerking in het hoger onderwijs, voor de eerste keer de Dag van de Internationale Student. Dit evenement (DIS 2005) vindt plaats in de Haagse Hogeschool in Den Haag. Alle internationale  studenten die aan een hoger onderwijsinstelling in Nederland studeren, worden voor  dit evenement uitgenodigd.

 In Nederland studeren jaarlijks zo'n 20.000 buitenlandse studenten  aan een universiteit, hogeschool of instelling voor international onderwijs. De minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, mevrouw M.J.A. van der Hoeven, verricht de opening  van deze dag.

DIS 2005 wordt georganiseerd als een blijk van waardering voor het feit, dat deze studenten de  voorkeur hebben gegeven aan een Nederlandse instelling voor hoger onderwijs boven die in een ander land. De ervaring leert, dat zulke studenten na hun afstuderen thuis vaak een grote carrià¨re maken. Goede herinneringen aan Nederland en de Nederlandse producten helpen dan onze export.
 
Vandaar deze feestelijke dag. De buitenlandse studenten krijgen een boeiend programma voorgeschoteld met veel mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en om kennis te maken met het Nederlandse bedrijfsleven en de Nederlandse cultuur. Ook worden er een aantal workshops georganiseerd die speciaal zijn afgestemd op deze doelgroep. De dag wordt afgesloten met een groot feest. 

bron:Nuffic