DaimlerChrysler AG (beursafkorting DCX) heeft in het derde kwartaal een bedrijfsresultaat van 1.838 miljoen euro behaald tegenover 1.332 miljoen euro in dezelfde periode in 2004. Alle automotive divisies hebben met resultaatsverbeteringen aan deze positieve ontwikkeling bijgedragen. Het concernresultaat bedroeg in het derde kwartaal 755 miljoen euro (2004: 951 miljoen euro).

Tegenover de stijging van het bedrijfsresultaat stonden een stijging van directe belastingen en een geringer financieel resultaat. Het concernresultaat in dezelfde periode van vorig jaar werd met name positief beïnvloed door de belastingvrije
opbrengst uit de verkoop van het aandeel in de Hyundai Motor Company. Het resultaat per aandeel bedroeg in het derde kwartaal 0,74 euro tegenover 0,94 euro in het derde kwartaal 2004.

Bij de industriële bedrijfsactiviteiten kon DaimlerChrysler de solide hoogte van de
netto liquiditeit van het tweede kwartaal behouden.

Forse stijging van afzet en omzet
DaimlerChrysler kon zijn afzet ten opzichte van dezelfde periode in 2004 wereldwijd met 9% naar 1,2 miljoen voertuigen verhogen, hetgeen in het bijzonder het gevolg is van het marktsucces van de nieuwe producten van de Mercedes Car Group en de Chrysler Group, alsmede de significante afzetstijging van de divisie bedrijfswagens.

De concernomzet van DaimlerChrysler steeg als gevolg van de hogere afzet met 9% naar 38,2 miljard euro. Aan het einde van het derde kwartaal 2005 waren wereldwijd 388.014 (2004: 386.195) medewerk(st)ers bij DaimlerChrysler werkzaam.

bron:DaimlerChrysler