Leegstaande kazerneterreinen en
defensiegebouwen in en rond Ede gaan vanaf 2008 dienen als opvang
van dak- en thuislozen. Een gebouw van de Mauritskazerne komt ter
beschikking als nachtopvang. De dagopvang wordt voorlopig gevestigd
in het voormalige Protestants Militair Tehuis (PMT). Waarschijnlijk
verhuist de verslavingszorg een jaar later ook naar dat gebouw.

Veel kazernes en andere defensiegebouwen
in en rond Ede staan leeg sinds de ineenkrimping van Defensie. Deze
gebouwen krijgen deels een monumentale status, terwijl andere
complexen worden gesloopt. Het gaat waarschijnlijk nog een tijd
duren voor de nieuwe bestemmingsplannen er zijn. Sociaal pension De
Vallei krijgt uiteindelijk een nieuw gebouw op het terrein van de
verlaten Elias Beekmankazerne.

bron:MinDef