In de eerste negen maanden van 2005 zijn 142 duizend kinderen geboren. Dit zijn er ruim 4 duizend minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Hierdoor loopt de bevolkingsgroei terug. De komende jaren zal het aantal geboorten naar verwachting verder dalen. Ouders kiezen vaker voor een gezin zonder trouwboekje. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Einde van daling nog niet in zicht
Dit jaar zullen naar verwachting ongeveer 190 duizend kinderen worden geboren. In 2000 werden nog 207 duizend kinderen geboren. Het aantal geboorten zal verder dalen tot minder dan 180 duizend over vijf jaar. Een belangrijke oorzaak van deze daling is de daling van het aantal geboorten begin jaren zeventig. Hierdoor loopt het aantal vrouwen van rond de dertig jaar terug. Ook de minder gunstige economie heeft een remmend effect.

Een op de drie kinderen buiten het huwelijk geboren
Van steeds meer kinderen blijven de ouders ongetrouwd. In de eerste negen maanden van dit jaar is een op de drie kinderen buiten een huwelijk geboren. Tien jaar eerder was dat nog een op de zes. Van de eerste kinderen is in 2005 bijna de helft buiten een huwelijk geboren. Een deel van de ouders trouwt alsnog na de geboorte van het eerste kind, maar dit aandeel neemt af. 

Kwart miljoen niet-gehuwde paren met kinderen
Op 1 januari 2005 waren er een kwart miljoen niet-gehuwde paren met kinderen. Tien jaar eerder waren dat er nog geen honderdduizend. Steeds vaker kiezen ouders voor een gezin zonder trouwboekje. Dat het krijgen van kinderen steeds minder vaak een reden is om te trouwen, is ook zichtbaar in de daling van het aantal huwelijken. In 2004 werden 73 duizend huwelijken gesloten, in 2003 nog 80 duizend.

Bevolkingsgroei neemt verder af
De daling van de geboorte zet een rem op de bevolkingsgroei. Van januari tot en met september 2005 is het aantal inwoners met minder dan 25 duizend toegenomen, 7 duizend minder dan in zelfde periode van 2004. De daling van de bevolkingsgroei is ingezet in 2000. In de eerste negen maanden van dat jaar nam het aantal inwoners nog met meer dan 90 duizend toe.

Ook de verdere toename van het aantal emigranten draagt bij aan de lage bevolkingsgroei. In de eerste negen maanden van 2005 verlieten bijna 89 duizend personen het land, 4 duizend meer dan in dezelfde periode in 2004.

bron:CBS