In oktober bracht de politie Rotterdam-Rijnmond door de gerichte aanpak
van de speerpunten geweld, (drugs)overlast en jeugd, 2652 verdachten
van misdrijven ter vervolging naar het Openbaar Ministerie. Een
stijging van 147 ten opzichte van oktober 2003.
Het aantal kantonzaken dat door de politie ter afdoening naar het
Openbaar Ministerie werd gestuurd bedroeg 2341, een daling van 440
vergeleken met oktober 2003. De daling van het aantal aangiften, van
10733 in oktober 2003 naar 9124 in oktober dit jaar en
overlastmeldingen zette zich voort.


DRUGSOVERLAST

In de eerste tien maanden van 2004 werden 691 overlastgevende
verslaafden voorgeleid aan het Openbaar Ministerie. Het aantal
meldingen over drugsoverlast nam in de eerste 10 maanden van 2004
vergeleken met dezelfde periode in 2003 met 16% af. Het aantal
verdachten van drugs en overlast dat ter afdoening naar het Openbaar
Ministerie werd gestuurd bedroeg in oktober 957. Een stijging ten
opzichte van dezelfde maand vorig jaar toen dit er 750 waren.


GEWELD

Het aantal verdachten van geweldsmisdrijven dat ter vervolging naar het
Openbaar Ministerie werd gestuurd daalde van 648 verdachten in oktober
2003 naar 588 in oktober 2004. Evenals het aantal verdachten daalde het
aantal aangiften van geweld. In oktober 2004 werden er 1094 aangiften
gedaan terwijl dit in oktober 2003 1143 waren.


JEUGD

In oktober 2004 werden 322 jeugdige verdachten van misdrijven ter
vervolging naar het Openbaar Ministerie gebracht. Over dezelfde periode
vorig jaar bedroeg dit aantal 330. Een stabiele ontwikkeling. Ook de
doorlooptijd van jeugdzaken naar justitie wordt steeds korter en
voldoet nu reeds aan de landelijke norm (vanaf 2006) dat 80 procent
binnen een maand dient te zijn ingezonden bij het Openbaar Ministerie.


PREVENTIEF FOUILLEREN

In oktober werden 10 acties preventief fouilleren in de aangewezen
veiligheidsrisicogebieden Rotterdam-Centrum, het Oude Noorden en
Hillesluis gehouden. Hierbij werden op straat 1922 personen en in 20
horecagelegenheden 339 personen gefouilleerd, daarnaast werden 420
auto's gecontroleerd. In totaal werden 32 personen gearresteerd,
waarvan 18 op grond van de Wet Wapens en Munitie.


KWART VAN TOTAAL AANTAL AANGIFTEN VIA INTERNET EN TELEFOON

In oktober deden 1670 personen aangifte via deze internetsite en 522
mensen deden dit telefonisch via 0900-8844, lokaal tarief. Daarmee werd
een kwart van het totaal aantal aangiften in oktober 2004 telefonisch
of via internet gedaan.

Bron: Politie Rotterdam-Rijnmond