In de eerste helft van 2006 zijn in Nederland 363 personen overleden door een verkeersongeval. Dit aantal verschilt niet veel van de 359 verkeersdoden in dezelfde periode van 2005. Dit blijkt uit de periodieke telleingen van het CBS.

Van negen naar twee verkeersdoden per dag
Na een sterke stijging van het aantal verkeersdoden in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw bereikte dit aantal in 1972 zijn hoogste niveau met meer dan 3 duizend dodelijke slachtoffers. In dat jaar vielen er dagelijks gemiddeld bijna negen verkeersdoden. Sindsdien vertoont dit aantal een dalende trend en in de eerste helft van 2006 is het afgenomen tot twee per dag.

Lichte daling onder jongeren
Naar verhouding zijn er minder jongeren tot 30 jaar in het verkeer overleden. Het aandeel van deze groep in het totale aantal verkeersdoden is in de eerste helft van dit jaar gedaald ten opzichte van de eerste helft van 2005. Deze gunstige ontwikkeling bij jongeren is al vanaf 2004 waar te nemen. Vijftigers en zestigers zijn juist vaker verkeersslachtoffer geworden. 

Vooral jonge mannen in auto
Bijna de helft van alle verkeersslachtoffers overleed als inzittende van een personenauto. Twintig procent was fietser, 12 procent voetganger en 9 procent motorrijder.
Zeven op de tien slachtoffers van een verkeersongeval waren mannen. De meeste van de in totaal 260 mannen waren tussen de 20 en 30 jaar. Van hen overleed 75 procent als inzittende van een auto.
Ook in de leeftijdsgroepen van 30 tot 60 jaar vielen relatief veel verkeersdoden. De helft was inzittende van een auto. Drie op de tien mannelijke verkeersdoden van 30 tot 40 jaar reed op een motor. Bij vrouwen was het aantal verkeersdoden in iedere leeftijdsgroep ongeveer even hoog.

Ontwikkeling trend nog onduidelijk
In 2005 daalde voor het tweede jaar op rij het aantal verkeersdoden sterk ten opzichte van het jaar daarvoor. Deze daling gold vooral voor de groep mannen en kinderen.
In de eerste helft van 2006 zette deze daling niet door. Het is nog onzeker hoe hoog het totale aantal verkeersslachtoffers in 2006 zal zijn, onder meer omdat de ontwikkeling afhangt van het weer. 

bron:CBS