Het aantal niet werkende werkzoekenden (nww) is in april 2005 met 4.000 (-0,6%) gedaald tot 700.800. Uitgedrukt in een percentage van de beroepsbevolking komt het aantal nww uit op 9,3%. 

De daling komt vooral op het conto van jongeren tot 23 jaar (-3,9%) en van werkzoekenden in de leeftijdscategorie 23 t/m 26 jaar (-2,2%). Het aantal werkzoekenden dat al langer dan 12 maanden zonder werk zit is gestegen (+1,7%). In de seizoensgevoelige beroepsgroepen is de daling het sterkst: -7,5% in de bouw en -2,9% in de landbouw. 
 
Het aantal vacatures dat door werkgevers bij CWI werd ingediend bedroeg in de periode januari t/m april van dit jaar 94.300. Dat is 22% meer dan in de overeenkomstige periode vorig jaar. Daarnaast waren eind april ruim 25.000 vacatures beschikbaar die rechtstreeks door werkgevers zijn ingebracht op www.werk.nl
 
In de eerste vier maanden van dit jaar verleende CWI 14.271 vergunningen voor ontslag op bedrijfseconomische gronden; dat is 9% minder dan in dezelfde periode in 2004. Ook het aantal vergunningen dat is verleend voor ontslag op grond van arbeidsongeschiktheid is afgenomen. 

bron:CWI