Eind maart 2006 werden 304 duizend WW-uitkeringen verstrekt, 36 duizend minder dan eind maart 2005. Het aantal uitkeringen is bij mannen ruim twee keer zo sterk gedaald als bij vrouwen. Dat blijkt uit cijfers die het CBS maandag heeft gepubliceerd.

11 procent minder WW-uitkeringen
Dankzij de aantrekkende economie is het aantal banen van werknemers tussen maart 2005 en maart 2006 met 1 procent toegenomen. Het aantal openstaande vacatures nam met 20 procent toe. Het aantal WW-uitkeringen daalde in deze periode met 11 procent.

 Meer oudere vrouwen in de WW
De afname van het aantal uitkeringen is het grootst onder de 25- tot 44-jarigen. Dit geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. In maart 2006 ontvingen 128 duizend personen uit deze leeftijdsklasse een WW-uitkering tegen 162 duizend personen een jaar eerder. Bij personen jonger dan 25 jaar daalde het aantal uitkeringen met 7 duizend tot 13 duizend.
Ouderen lijken niet te profiteren van de economische groei. Het aantal mannen van 45 jaar en ouder met een WW-uitkering is eind maart 2006 nauwelijks lager dan een jaar eerder. Het aantal vrouwen (45-plus) met een WW-uitkering is eind maart 2006 zelfs 5 duizend hoger dan eind maart 2005.

Aantal uitkeringen daalt het snelst in provincie Utrecht
Het aantal WW-uitkeringen is in alle provincies gedaald, in de ene provincie sneller dan in de andere. In Utrecht is het aantal WW-uitkeringen met 16 procent het sterkst afgenomen. In Zeeland is de daling beperkt gebleven tot 4 procent. Eén van de redenen is dat meer vrouwen een uitkering kregen.

Mannen in het westen, vrouwen in het noorden
Mannen die in het westen van het land wonen, hebben het meest geprofiteerd van de economische opleving. Voor deze groep daalde het aantal WW-uitkeringen met gemiddeld 13 procent. Alleen in Zeeland is het beeld afwijkend. Hier daalde het aantal WW-uitkeringen met 9 procent.
Bij vrouwen is het aantal WW-uitkeringen in het noorden en westen sneller afgenomen dan in het zuiden en oosten. In de provincies Groningen en Utrecht daalde het aantal uitkeringen aan vrouwen met maar liefst 15 procent.

bron:CBS

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular