De daling van de opbrengst van consumptie-
en pootaardappelen is in 2006 beperkt gebleven tot 3 procent ten
opzichte van 2005. Hiermee was de oogst minder slecht dan in
oktober vorig jaar nog werd gemeld. Dit komt vooral doordat de
opbrengsten per hectare meevielen door het gunstige weer in het
najaar. Dat blijkt uit metingen van het CBS.

De akkerbouwers hadden in 2006 bij de
teelt van zaai-uien wel te kampen met zeer lage opbrengsten per
hectare. Ook de graanoogst kwam met een daling van 2 procent iets
lager uit. Dit blijkt uit de definitieve oogstraming van het
CBS.

Toch weer minder aardappelen

In 2006 is de oogst van consumptie- en
pootaardappelen 3 procent lager dan een jaar eerder. Deze daling is
veel minder dan begin oktober vorig jaar nog werd voorzien. De
aardappeltelers in Flevoland hebben een veel betere oogst gehad dan
toen werd verwacht. Ook is de opbrengst per hectare in Zuid-Holland
en Zeeland iets minder slecht gebleken. In de genoemde provincies
is bovendien iets meer areaal ingezet voor de aardappelteelt dan in
2005.

Een wat kleiner areaal en belangrijk
lagere opbrengsten per hectare zorgden bij de telers van
zetmeelaardappelen voor een flinke daling van de oogst. De totale
aardappeloogst in Nederland, dus inclusief consumptie- en
pootaardappelen, komt daarmee in 2006 uit op ruim 6 miljard
kilogram. Dat is 8 procent minder dan in 2005. In 2005 was de oogst
ook al 9 procent lager dan een jaar eerder.

Minder zaai-uien ondanks groter areaal

De totale opbrengst van zaai-uien was
vorig jaar 13 procent kleiner dan in 2005. De groei van het areaal,
met bijna 10 procent, kon de lage opbrengst per hectare niet
compenseren. In totaal is er in 2006 ruim 853 miljoen kilo zaaiuien
geoogst.

Meer wintertarwe en minder zomergerst

Ongeveer 85 procent van het areaal granen
bestond in 2006 uit wintertarwe en zomergerst. Beide granen kenden
een 2 procent lagere opbrengst per hectare. Door het grotere areaal
kwam de oogst van wintertarwe toch 2 procent hoger uit. Daarentegen
zorgde de afname van het areaal zomergerst voor een opbrengstdaling
van 15 procent. Bij de suikerbietenteelt voltrekt zich al jarenlang
een afname van het areaal. In 2006 is vooral hierdoor de opbrengst
9 procent lager dan in 2005.

bron:CBS