In 2003 per week 2 doden, 60 ziekenhuisopnames en 1.800 verzuimongevallen. Tussen 2000 en 2003 is het aantal arbeidsongevallen met verzuim met 12 procent gedaald en het aantal ongelukken dat leidde tot een ziekenhuisopname met 23 procent. Het betreft vooral ongevallen bij middelgrote bedrijven (10-99 werknemers) en jongere werkenden (15-34 jaar). Het aantal dodelijke arbeidsongevallen blijft stabiel. Dit zijn de meest opvallende conclusies uit de Monitor Arbeidsongevallen 2003.

Monitor Arbeidsongevallen in Nederland
De 'Monitor Arbeidsongevallen in Nederland' is een overzicht dat wordt gemaakt door TNO en Consument en Veiligheid. In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontwikkelden zij, op basis van bestaande bronnen voor arbeidsongevallen, een methodiek waarmee eenduidige en betrouwbare ongevalscijfers vastgesteld kunnen worden.
In de Monitor Arbeidsongevallen worden cijfers gepresenteerd over arbeidsongevallen met verzuim, ernstige arbeidsongevallen (met ziekenhuisopname) en dodelijke arbeidsongevallen. Verder worden de belangrijkste kerncijfers en aanvullende gegevens gepresenteerd over slachtoffers, bedrijven, de toedracht van ongevallen en de letsels en de gevolgen.

Ongevallen
Uit de monitor komt voor 2003 naar voren dat 93.000 arbeidsongevallen plaatsvonden met letsel en verzuim als gevolg (103.000 in 2000). Dit is 1,2 per 100 werkenden. Verder werden 3.200 slachtoffers van een arbeidsongeval na behandeling op de spoedeisende hulpafdeling opgenomen in het ziekenhuis (4.100 in 2000). 104 arbeidsongevallen hadden een dodelijke afloop.

Risicogroepen
Uit de monitor kwamen de volgende risicogroepen naar voren:
- Oudere mannen (bij ernstige en dodelijke arbeidsongevallen).
- Jongere mannen (bij ongevallen met letsel en verzuim).
- Werkenden in de industrie en delfstoffenwinning, de bouwnijverheid, landbouw/visserij en de sector 'vervoer, opslag en communicatie'.
- Werkenden in het groot- en middenbedrijf (10 werknemers en meer).
- Allochtonen.
- Werkenden met een lagere opleiding.
- Werknemers

bron:TNO