In 2006 is de elektriciteitsproductie in
Nederland voor het tweede achtereenvolgende jaar gedaald. Weliswaar
is het elektriciteitsverbruik in 2006 gestegen, maar net als in
2005 is hierin voorzien door een grotere invoer van elektriciteit.
Dat blijkt uit metingen van het CBS.

Daling bij centrale productie
elektriciteit

In 2006 is in Nederland bijna 99 miljard
kilowattuur aan elektriciteit geproduceerd, bijna 2 procent minder
dan in 2005. Deze daling vond vooral plaats bij de centrale
elektriciteitsproductie-installaties. Hun productie daalde met 3
procent tot 67 miljard kilowattuur (kWh).

De grootste daling deed zich daarbij voor
bij de conventionele installaties. Hier nam de productie in 2006 af
met 4 procent tot 38 miljard kWh. De productie door
warmtekrachtkoppelinginstallaties (WKK) daalde met ruim anderhalf
procent tot bijna 29 miljard kWh. In 2005 steeg de centrale
WKK-productie van elektriciteit nog met ruim 6 procent.

Inzet aardgas daalt

Elektriciteit wordt voor het grootste deel
geproduceerd door inzet van fossiele brandstoffen, met name kolen
en aardgas. De gedaalde centrale elektriciteitsproductie in 2006
ging vooral gepaard met een gedaalde inzet van aardgas. Deze daalde
met bijna 6 procent tot 263 petajoule. De inzet van kolen daalde
met 1 procent minder sterk. In 2006 werd in totaal 205 petajoule
aan kolen ingezet voor de productie van elektriciteit.

Het verschil tussen de ingezette
hoeveelheid aardgas en die van kolen hangt samen met een verschil
in de ontwikkeling van brandstofprijzen. In 2006 zijn de prijzen
van aardgas namelijk veel sterker gestegen dan die van kolen.

Decentrale productie stijgt

De decentrale elektriciteitsproductie is
in 2006 licht gestegen. Deze nam toe met 0,6 procent tot bijna 32
miljard kilowattuur.

De sterkste stijging vond hierbij plaats
in de glastuinbouw.

De elektriciteitsproductie in deze sector
is met een derde toegenomen tot 4,3 miljard kWh. Dit komt door een
stormachtige groei van bijna 50 procent tot ruim 1,8 GW in het
opgestelde vermogen aan gasmotoren in deze sector.

Ook meer windenergie

Ook het opgestelde vermogen aan
windturbines is in 2006 flink gestegen met 27 procent tot bijna 1,6
GW. In de meeste overige sectoren was weinig tot geen ontwikkeling
in het opgestelde vermogen. In totaal stond 23 GW aan
elektriciteitsproductievermogen opgesteld aan het einde van
2006.

bron:CBS