Landelijk 27-01-2005 - De daling van het aantal overvallen heeft zich
in 2004 doorgezet. Vanaf het jaar 2000 is het aantal overvallen met 15
procent gedaald (2793 naar 2383). Ten opzichte van 2003 bedroeg de
afname van het aantal overvallen ruim 2 procent (2434 naar 2383). In
526 gevallen was er sprake van een poging. In genoemde periode werden
door de politie ruim 1167 overvallers aangehouden en werden 726 (31
procent) overvallen opgelost. Aangezien er nog verschillende
onderzoeken lopen zal het oplossingspercentage de komende maanden nog
stijgen. Zeker wanneer rekening wordt gehouden met het aantal zaken dat
in een onderzoek aan de dader(s) kan worden toegerekend, maar niet op
de zitting wordt meegenomen zal het oplossingspercentage boven de 40
procent uitkomen.

De helft van het aantal overvallen wordt gepleegd in de vier grote steden.
In bijna alle sectoren was deze daling waar te nemen. De detailhandel
daalde van 965 naar 866 (10 procent). Ook in 2003 was bij de
detailhandel al een spectaculaire daling te zien. Vooral de juweliers
(40 naar 29), de benzinestations (214 naar 184), kleding (55 naar 29)
en drogisterij (56 naar 29) werden minder overvallen.

Er waren wel stijgingen van het aantal overvallen bij de supermarkten
(van 107 naar 127) en bij de woningen (524 naar 589). Van de laatste
categorie wordt momenteel een analyse gemaakt om aan de hand daarvan
nader beleid te maken om deze ontwikkeling te keren. De totale buit nam
af met ruim drie miljoen euro (26 procent). In 2004 waren er zestien
doden en 370 gewonden bij overvallen.

Naast de onderzoeken van de rechercheteams van de regionale korpsen,
zijn er tien onderzoeken naar overvallen ingesteld door vier
Bovenregionale Rechercheteams. De investeringen van het bedrijfsleven
op het gebied van criminaliteitspreventie hebben kennelijk invloed op
de ontwikkeling van overvalcriminaliteit. De buitverwachting neemt
daardoor af, waardoor het minder aantrekkelijk is voor een overvaller.
Daarnaast  bestaat de indruk dat het structureel overleg tussen de
landelijk overvalcoà¶rdinator en het bedrijfsleven resultaten lijkt af
te werpen. Door over en weer actuele informatie te verstrekken en
ontwikkelingen te signaleren kan beter worden ingespeeld op trends en
fenomenen.

Bron: Nederlands Politie Instituut

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular