De druk op marketingafdelingen om meer resultaten te boeken met gelijkblijvende of minder middelen neemt ook dit jaar weer toe. Uit het in december door Alterian gepresenteerde ´Marketingtrends 2010‘˜ blijkt dat data-analisten hierbij kunnen helpen. Door deze analisten kan er effectiever gewerkt worden op marketingafdelingen en brengen vervolgacties meer op. De ´analytics‘˜ kunnen voor gedetailleerdere informatie zorgen die meer inzicht biedt in het profiel van klanten en prospects.

Hilversum, door Sebastian Paulke - De behoefte aan data-analisten is niet de enige trend voor het jaar 2010. Zo wordt er ook uitgebreid aandacht gegeven aan de social media die in opkomst zijn. Er wordt een groei voorzien voor het gebruik van deze media en de verwachting is dat meer bedrijven hun strategieën erop zullen aanpassen. Daarnaast is de zin ´meer met minder‘˜ er eentje die een belangrijke rol gaat spelen in 2010. Marketingafdelingen moeten steeds meer à¢â‚¬Å“accountableà¢â‚¬ worden ofwel kunnen aantonen dat het geleverde werk daadwerkelijk resultaat heeft opgeleverd. En zo komen we automatisch terug bij de data-analisten die er niet alleen voor kunnen zorgen dat er meer met minder gedaan kan worden, maar die dit ook eenvoudig inzichtelijk kunnen maken.

In het stuk ´Marketingtrends 2010‘˜, te lezen op http://www.alterian.nl/nieuws/trends2010/, wordt het volgende gezegd over het belang van goede analytici: à¢â‚¬Å“Analytics biedt marketing de intelligentie over hun klanten en prospects. Daarmee is de waarde van klanten- en prospectdatabases sneller en effectiever te ontginnen. Analyses van de operationele efficiency van marketingafdelingen en vervolgacties leidt tot grotere marketingopbrengsten. Bij afnemend budget blijven in ieder geval de marketingresultaten op niveau. Kortom: meer doen met minder middelenà¢â‚¬, aldus het verslag van Alterian, een grote en wereldwijde marketingsoftwareleverancier.

Ook in het onderzoek van ISBM over de trends van business-to-business marketing in 2010 komt duidelijk naar voren dat er behoefte is aan ´accountability‘˜. à¢â‚¬Å“Om betere B-to-B marketing te kunnen voeren moet er goed gemeten worden. De ROI moet bewezen kunnen worden en uit alle werkzaamheden moet het rendement vindbaar zijnà¢â‚¬, aldus het onderzoek op http://www.isbmtrends.com. Ook Dr. Mohan Sawhney, van het Kellog School of Management at Northwestern University, wordt aan het woord gelaten in het onderzoek en hij ziet 3 verschillende ´horizons‘˜ als het gaat om marketingactiviteiten in 2010: à¢â‚¬Å“Op korte termijn moeten de marketingactiviteiten daadwerkelijke sales binnenhalen en het marktaandeel vergroten. In de tussenliggende termijn moet er daadwerkelijk rekening gehouden worden met de ´engagement‘˜ van klanten om de productiviteit te verhogen. Ten slotte, op de lange termijn, moeten marketingactiviteiten daadwerkelijk toegevoegde waarde creëren en een podium opzetten voor toekomstig succes.à¢â‚¬

Hayo Baas, Business Consultant bij Alterian, ziet nieuwe technologieën, zoals de geïntegreerde marketing platforms, als belangrijke trend voor het nieuwe jaar. à¢â‚¬Å“Er moet meer met minder gebeuren en een dergelijk systeem helpt bedrijven sterk bij het optimaliseren van de operationele efficiency. Bedrijven houden grip op de zaak dankzij de geïntegreerde marketingaanpak waardoor ze precies kunnen meten wat het effect is van bepaalde acties, waardoor ze meer accountable worden. Zo kunnen de marketingafdelingen effectiever te werk gaan en dus uiteindelijk meer doen met minder middelenà¢â‚¬.

Het wordt er door alle ontwikkelingen in elk geval niet makkelijker op voor de marketingafdelingen. Dankzij de economische druk op bedrijven moet er meer gedaan worden met een lager marketingbudget, waardoor er weer veel druk komt te liggen bij deze afdelingen. Want aan de andere kant worden er door klanten en prospects wel kwalitatieve marketingcampagnes verwacht. Er lijkt een omslag te gaan plaatsvinden in 2010, die volgens Alterian zal leiden tot meer monitoring, analyses en controles. à¢â‚¬Å“Door de meer analytische aanpak van marketing krijgen marketingafdelingen op middellange termijn weer meer lucht en ontstaat er ruimte voor wat echt belangrijk is, engagement ofwel het aangaan van het dialoog met klanten en prospects.à¢â‚¬, aldus Hayo Baas.