(Persbericht) Bleiswijk, 13 juli 2011 - Uitval van datacenters levert schade op die zowel economisch als maatschappelijk niet meer is te verantwoorden. Toch wijst de praktijk uit dat de meeste organisaties nog steeds niet goed genoeg hebben geïnventariseerd of hun bedrijfscontinuïteit afdoende is geregeld. Tal van datacenters in Nederland hebben te weinig noodzakelijke maatregelen getroffen, terwijl onder meer stroomonderbrekingen, brand en menselijke fouten regelmatig plaatsvinden. Elvira Dragstra, directeur van Merpa, stelt dan ook dat de functie van datacenter continuity manager onmisbaar is geworden.

Problemen datacenter
Datacentereigenaren en -beheerders onderschatten relatief 'onschuldige' risico's dikwijls, maar staan vaak ook niet stil bij andere mogelijke gevaren. Volgens Dragstra gaan datacenters er teveel vanuit dat de leverancier garant staat voor een onvoorwaardelijk 365/24 functioneren, en menen dat de bedrijfsvoering op dit punt geen gevaar loopt. 'Een rekencentrum is meer dan een verzameling grote computers. De inrichting ervan omvat naast een aantal organisatorische zaken ook uiteenlopende andere aspecten. Datacentra worden in veel gevallen als een statisch geheel gezien. Dat in dit kloppend hart van de onderneming continu veranderingen plaatsvinden, is bij het management nagenoeg onbekend.'

Verstorende factoren datacenters
Als voorbeelden van wijzigingen doelt Dragstra op zaken zoals het bijplaatsten of vervangen van apparatuur, het consolideren van systemen als gevolg van virtualisatie, 'on the job' herinrichting van de workload, of het uitvoeren van andere changes. Sommige van deze activiteiten vinden dagelijks plaats. Naast deze processen moeten ook niet IT-gerelateerde werkzaamheden plaats vinden zoals onderhoud aan de koeling en de (nood)stroominstallatie en het testen van de technische installaties op redundantie en werking.

Praktijkvoorbeeld
Dat elk van deze activiteiten de continuïteit van het datacenter in gevaar kan brengen, realiseren bedrijven zich nauwelijks. Spreekwoordelijk is het voorval waar apparatuur in een datacenter met hekwerk is afgeschermd tegen onbedoeld omzetten van schakelaars, terwijl een schilder zich van geen kwaad bewust, stellingen over het hekwerk heen bouwde en z'n ladders en verfpotten 's avonds binnen dat hekwerk neerzette.

Datacenter continuity manager
Een datacenter continuity manager voorkomt dat datacenters in de problemen komen. Hij is vertrouwd met de complexe regels en voorschriften rond datacenters. Hij zorgt ervoor dat volgens vooraf vastgestelde procedures wordt gewerkt en dat vervanging en onderhoud van apparatuur plaatsvindt op tijdstippen dat de bedrijfsvoering het toelaat. Hij kent alle disciplines die bij het operationeel houden van het datacenter betrokken zijn. Hij bewaakt afspraken over responstijden met toeleveranciers, draagt zorg voor het inzetten van gecertificeerd personeel, test regelmatig de calamiteitenscenario's en stelt die waar nodig bij.

Met zijn brede expertise staat de datacenter continuity manager garant voor een 365 x 7 x 24 operationeel datacentrum. Daarmee is hij een onmisbare functionaris voor de continuïteit van elke onderneming.

Contact
Merpa B.V.
Elvira Dragstra
Tel: 06-20 66 94 37
E-mail: [email protected]

Co-Workx
Maria Tunnisen
Tel: +31 (0)6-19 29 03 19
E-mail: [email protected]