(Persbericht) Betere afstemming IT-afdeling en facilitaire dienst leidt volgens APC en Mansystems tot aanzienlijke kostenbesparingen

Vianen, 29 augustus 2011 - Veel bedrijven met eigen datacenters laten mogelijkheden om operationele kosten te besparen en tegelijkertijd te 'vergroenen' onbenut. Ten aanzien van beide aspecten kan veel winst worden geboekt als de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor de IT-hardware hun processen onderling afstemmen.

Maatregelen waarmee operationele kosten worden beperkt, kunnen het positieve neveneffect hebben dat bedrijfsprocessen worden verduurzaamd. Om deze dubbele doelstelling te bereiken, is een goede overlegstructuur nodig tussen met name de IT-afdeling en de facilitaire dienst. Volgens APC by Schneider Electric en Mansystems schort het in de praktijk aan deze goede samenwerking, met als gevolg dat een datacenter gemiddeld 30.000 euro teveel aan energiekosten betaalt.

Medewerkers van APC by Schneider Electric en Mansystems hebben de afgelopen jaren een honderdtal datacenters bezocht, waarbinnen twee afdelingen verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van het hardwareplatform. Daarbij voorziet de facilitaire dienst de dataruimte van een energieaansluiting en koelinfrastructuur, terwijl de IT-afdeling deze ruimte inricht met servers en netwerk- en opslagapparatuur. Vanwege deze onderlinge afhankelijkheid is het cruciaal dat beide afdelingen op à©à©n lijn staan als er energiebesparende maatregelen worden getroffen.

Weglekken van stroom
Datacenters gebruiken teveel aan energie door onder andere het onjuist belasten van het voedingssysteem. Hierdoor lekt onnodig veel stroom weg naar de aarde. De weglekkende stroom kan tot wel 30 procent van het effectieve vermogen van een datacenter omvatten. Om dit probleem te voorkomen, moet de IT-afdeling zijn apparatuur op planmatige wijze aansluiten op de energievoorziening en moet de fasebalans van de voeding telkens worden gecontroleerd. Hiervoor is overleg nodig met de facilitaire dienst, die verantwoordelijk is voor de stroomvoorziening.

Koeling binnen datacenters
In veel datacenters wordt de koeling naar locaties geleid waar de hoogste temperatuur heerst. Dat is een cruciale vergissing. Koelsystemen zijn niet bedoeld voor een aangenaam werkklimaat, maar om optimale omstandigheden te creëren voor de serverapparatuur. De plaats waar apparatuur lucht aanzuigt, is binnen een koelsysteem van groot belang. Bij servers en diskopslag is dat meestal aan de voorzijde, bij netwerkapparatuur meestal aan de zijkant. Als het koelsysteem goed wordt geconfigureerd, kan het energieverbruik zelfs worden gehalveerd. Hiervoor moet de facilitaire dienst - die verantwoordelijk is voor het koelsysteem - afspraken maken met de IT-afdeling over de gewenste condities in de racks.

Voorkom overcapaciteit
Virtualisatie en consolidatie hebben de afgelopen jaren voor een forse toename in de efficiency van hardwaregebruik gezorgd, waardoor overcapaciteit kan ontstaan. Het is dus slimmer om datacenters modulair op te zetten. Daardoor wordt de koel- en stroomcapaciteit 'just in time' aangeleverd. Ook hiervoor is intensief overleg tussen beide afdelingen nodig.

Te weinig overleg
In de meeste bedrijven vindt er nauwelijks overleg plaats, zo stelt Wim Hendriksen, country manager Benelux van APC by Schneider Electric. 'Dat kan operationele problemen opleveren, maar het leidt er ook toe dat kansen voor energiebesparing worden gemist. Als deze afdelingen goede afspraken met elkaar maken over de minimale condities in het datacenter, kunnen zij energie besparen via aanpassingen aan de koelinfrastructuur. Iets soortgelijks geldt ten aanzien van de capaciteitsplanning; een goede afstemming van vraag en aanbod kan het energiegebruik drastisch verlagen."

Voordeel
Bij bedrijven waarbinnen de IT-afdeling en facilitaire dienst nauw met elkaar samenwerken, leidt een efficiencyslag tot een substantiële besparing op het energiegebruik. Hierdoor kan de DCiE-waarde (het energiegebruik van de IT gedeeld door het totaalverbruik van een datacenter) oplopen van minder dan 50 naar meer dan 75 procent. Bij een bescheiden datacenter met een IT-gebruik van 1 GWh zou dat een besparing van 700.000 kWh opleveren. Dirk Harryvan, CIO van Mansystems, zegt: 'Gezien het feit dat de implementatie van een goede communicatiestructuur tussen de facilitaire dienst en de IT-afdeling tot veel lagere energiekosten en een schoner milieu leidt, zou ik bedrijven waarbij die structuur ontbreekt willen oproepen hun beleid op dit punt te herzien.'

Over APC by Schneider Electric
APC by Schneider Electric is een wereldwijde leider op het gebied van energievoorziening en koeling, Het bedrijf levert hardware en software, die is ontworpen om de beschikbaarheid en energie-efficiëntie te verhogen binnen zakelijke netwerken, datacenters en productieomgevingen. Daarbij beschikt APC by Schneider Electric over de expertise en het uitgebreide netwerk van Schneider Electric's Critical Power & Cooling Services. APC levert nauwkeurig geïnstalleerde en goed onderhouden oplossingen gedurende hun volledige levenscyclus. Omdat innovatie centraal staat, kan APC energie-efficiënte oplossingen bieden voor belangrijke technologische en industriële toepassingen.

www.apc.com

Over Schneider Electric
Als wereldwijde specialist in energiemanagement, met vestigingen in meer dan honderd landen, biedt Schneider Electric geïntegreerde oplossingen om energie veilig, betrouwbaar, efficiënt, productief en groen te maken voor meerdere marktsegmenten. Schneider Electric heeft leidende posities in energie & infra, industriële processen, gebouwautomatisering en data- & netwerkcenters, alsmede een brede aanwezigheid in woningbouwapplicaties. In 2010 hebben ruim 110.000 medewerkers een omzet gerealiseerd van meer dan 19,6 miljard euro. Onder het motto 'make the most of your energy' helpt Schneider Electric mensen en bedrijven het maximale uit hun energie te halen.

www.schneider-electric.nl

Over Mansystems
Mansystems verhoogt de slagvaardigheid van service organisaties door te voorzien in totaal oplossingen voor het optimaliseren van service prestaties, het managen van bedrijfsmiddelen en het flexibel inspelen op de veranderende bedrijfsbehoefte. Mansystems is een toonaangevende leverancier van Support en Service Management oplossingen en heeft ruim tien jaar ervaring in het realiseren van grootschalige en succesvolle turn-key projecten in Europa.

www.mansystems.nl

Contact
APC by Schneider Electric
Debbie van Beek
Tel: +31 (0)6-27 01 80 05
[email protected]

Co-Workx
Maria Tunnisen
Tel: +31 (0)6-19 29 03 19
[email protected]