De voorzieningenrechter van de rechtbank
’s-Gravenhage heeft vandaag uitspraak gedaan in het kort
geding dat de Vereniging van Surinaamse Nederlanders en een aantal
andere verenigingen en personen hadden aangespannen tegen de Staat
over de 100%-controles op de vluchten uit Suriname, de Nederlandse
Antillen, Aruba en Venezuela.

Volgens de eisers is er geen wettelijke
grondslag voor de 100%-controles, waardoor deze controles
onrechtmatig zijn. Zij hadden gevorderd de Staat te veroordelen de
100%-controles te staken en gestaakt te houden zolang er geen
wettelijke grondslag bestaat.

De voorzieningenrechter heeft de
vorderingen afgewezen. Naar zijn oordeel is er een wettelijke
grondslag voor de controles en is niet gebleken dat de Staat
onrechtmatig handelt door deze controles uit te voeren.

Het vonnis in dit kort geding is op deze
site te vinden onder het LJ-nummer onder aan deze pagina.

Zitting en gerechtelijke
plaatsopneming

De zitting in dit kort geding heeft
plaatsgehad op 15 december 2006. Op 20 december 2007 heeft
vervolgens een gerechtelijke plaatsopneming (descente) ter plaatse
op Schiphol plaatsgevonden.

Wrakingsverzoek

Namens eisers heeft hun advocaat op 5
januari 2007 een verzoek tot wraking van de behandelend
voorzieningenrechter, mr. R.J. Paris, ingesteld. Op 26 februari
2007 is dit verzoek door de wrakingskamer van de rechtbank
behandeld en bij beschikking van 8 maart 2007 is het verzoek tot
wraking afgewezen.

Bron: Rechtbank 's-Gravenhage