De Boodschap

Lieve, lieve mensen,

Ik ben trots op ons. Maar ik kan ons soms ook intens haten. Trots, omdat u mij de gelegenheid heeft gegeven een bijdrage te leveren. Aan een samenleving welke mogelijk nog te boek staat als à©à©n van de meest tolerante en à©à©n van de beste democratiën ter wereld. Een reputatie welke wij nu dreigen te verkwanselen.

Maar ook andere reputaties. Te veel om nu hier op te noemen. Onze Nederlandse samenleving heeft aan bijna elke wieg van democratische verandering gestaan. En heeft ons - sterk moreel gevoede - land internationaal gered ´wat er te redden‘˜ valt. Dit heeft ons volk in de rest van de wereld altijd erg veel respect opgeleverd. Als we uberhaupt nog mochten willen zoeken naar onze Nederlandse identiteit? Zouden we dit dan niet erg graag blijven zijn?

Maar ik kan ons ook haten. Omdat ik erg vaak moet constateren dat wij deze unieke kracht dreigen te verliezen. Dan dreigen we ´de fout‘˜ aan ´anderen‘˜ toe te schrijven. Elkaar met kwaad bestempelen. Dreigen te stigmatiseren. Liever te willen spreken dan te luisteren.

Zouden wij niet willen streven naar een samenleving waarin; wij elkaar weer bij de hand nemen? Lachen met en om elkaar? Zoals we dat plegen te doen op Onze Nationale Samenkomst, Koninginnedag? Laat deze dag dit jaar eens in dà¡t teken staan! Als dà© dag waarop optimisme, angsten zal verdringen!

Maar ook een land waarin we niet ´kansarm‘˜ zullen zijn? Waar de gezamenlijke inkomsten van onze samenleving daadwerkelijk worden ingezet onze overeenkomsten te versterken. Ons te binden in saamhorigheid. Daadwerkelijk oplossingen biedend voor de vele problemen en bedreigingen van onze samenleving.

Elkaar te helpen indien nodig? Elkaar niet onnodig tot last zijn? Elkaar onszelf laten zijn? Elkaar in wederzijds respect en openheid benaderen? Als een natie die haar nobele doelen nastreeft. Zou dit niet uw land of mijn land moeten zijn? Zou dà­t niet ons land kunnen zijn?

Ik wens u allen enorm veel wijsheid toe bij de komende verkiezingen.

Noot: Niets is erger in dit leven, dan het verliezen van je sociale vaardigheden.