Hoe kunnen zelfs afgestudeerde informatici in de ban raken van de 'uitvinding van de eeuw', terwijl deze volgens al hun studieboeken onmogelijk is?  
Dit is de centrale vraag in een publicatie van het Delftse softwarebedrijf Keyword Info Systems. 

 
Weinig weldenkende investeerders zullen nog hun geld geven aan de zoveelste 'uitvinder' van een perpetuum mobile.  De wet van behoud van energie is dan ook  bekende lesstof op de middelbare school. Veel minder is dit het geval met de informatietheorie. Deze lacune in de opleiding is er mede debet aan dat er nog regelmatig geld wordt gestoken in ICT vindingen, welke fundamenteel net zo onmogelijk zijn als de brandstofloze motor.  Bekendste voorbeeld in Nederland was de affaire rond de coderingstechniek van de plotseling overleden uitvinder Jan Sloot, welke claimde videobestanden met een factor miljoen te kunnen verkleinen.   
 
Het boek De Broncode van Eric Smit, waarin de affaire rond Jan Sloot uitgebreid wordt beschreven, laat in het midden of de supercompressie technologie van Jan Sloot echt bestaan heeft. Rombout Kerstens gaat in zijn artikel 'Alles wat u wilde weten over comprimeren (maar nooit durfde te vragen)' in  op juist deze cruciale vraag. Zijn conclusie is dat Jan Sloot een mislukte uitvinder was, die desondanks toch meerdere investeerders, waaronder Roel Pieper, miljoenen uit de zak wist te kloppen.   
 
Met behulp van de basisprincipes van de informatietheorie wordt in dit artikel stap voor stap aangetoond dat de claims van Jan Sloot fundamenteel onmogelijk zijn en dat 'De Broncode' dus nooit bestaan heeft.  
 
De aangehaalde voorbeelden van identieke oplichtingszaken in het buitenland laten zien dat  Amerikaanse en Australische investeerders zich net zo gemakkelijk lieten beetnemen.

Bron: KEYWORD INFO SYSTEMS BV