(Persbericht) Steeds meer tweeverdieners en zelfstandige ondernemers met financiële zorgen.

Het is inmiddels geen verrassing meer dat alleen mensen met een zgn. minimum of bijstandsinkomen financiële zorgen hebben. Steeds vaker komen ook tweeverdieners er niet meer uit. Het is een groep die niet snel bij de Gemeente aanklopt voor hulp. Dat geldt ook voor de ondernemer.

Heleen van Minderhout van Budgetcoach Boxtel (www.budgetcoachboxtel.nl) richt zich naast particulieren op ondernemers en zijn werknemers.
Ook de ´kleine‘˜ ondernemer (zoals eenmanszaak, freelancers, zzpà©rs en VOF) kan in financieel zwaar weer komen en behoefte hebben aan begeleiding.
Veel ondernemers vergeten het financieel inzicht en doelen in de onderneming. Enthousiast wordt een bedrijf gestart, er wordt hard gewerkt, maar, de administratie is een blok aan het been en wordt uitbesteed aan een administratiekantoor. Daardoor verliest de ondernemer vaak het zicht op zijn financiën en komt er te laat achter dat er ergens iets is misgegaan. In veel gevallen onnodig als de ondernemer herkent waar het knelpunt ligt en tijdig hulp in roept.

Budgetteren is een belangrijk maar vooral ook een nuttig instrument om de financiële haalbaarheid van de onderneming te onderzoeken.
Door de huidige economische situatie en ontwikkelingen van de afgelopen jaren is het duidelijk geworden dat de toekomst van de onderneming er totaal anders uit kan zien dan werd verwacht. Daarom blijft financiële planning zeer belangrijk voor de ontwikkeling van de onderneming en om te anticiperen op veranderende omstandigheden.

De budgetcoach kan de ondernemer inzicht geven in zijn financiële positie en biedt ondersteuning op het gebied van de financiële administratie en budgetteren . Het doel is genoeg geld te hebben om de onderneming draaiende houden, te laten groeien, te concurreren en een gezonde bedrijfssitituatie. En daardoor ook plezier te houden in het ondernemen!
Daarnaast kan de ondernemer de budgetcoach inschakelen wanneer een werknemer financiële problemen heeft. Zeker als er loonbeslag is gelegd zal de werknemer een langere periode moeten rondkomen van een bijstandsinkomen. Deze werknemers functioneren vaker minder goed en kunnen zorgen voor een groter risico voor wat betreft ziekteverzuim, maar zijn ook gevoeliger voor diefstal en zelfs fraude. Door het inschakelen van een budgetcoach is de werkgever er van verzekerd dat de werknemer zijn problemen structureel aanpakt en herhaling wordt voorkomen.